2004

Pályázati eredmények

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma 2004 márciusában pályázatot hirdetett a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló, arra érdemes, rászoruló informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmányi támogatására a 2004/2005. tanévre összesen 100.000 forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló, havonkénti 10.000 forintos ösztöndíjat egy pályázó nyerhette el. A támogatás feltétele a Kovács Máté-életmű, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek elmélyült tanulmányozása volt.
A kuratórium Patkósné Hanesz Andrea, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi alprogramjának első éves hallgatója pályázatát ítélte jutalmazásra méltónak.

Elkészült az alapítvány honlapja

2004. októberében Czövek Zoltán bemutatta a Kovács Máté Alapítvány honlapjának első változatát. A kuratórium tagjai a későbbiekben kiegészíthetik/módosíthatják a honlapot, javaslataik és ötleteik Hangodi Ágnesen keresztül juthatnak el Czövek Zoltánhoz. A kuratóriumi titkár megszervezte, hogy a honlap - elkészülte után - a Könyvtári Intézet és a MKE honlapján keresztül legyen elérhető.
 

A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2003. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az Alapítvány adószámára utalták át. Az összesen 72.457,- forintot az Alapító okiratban meghatározott céljaink megvalósítására fordítjuk.

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2004/2005.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma 100.000 forint értékben pályázatot hirdet nappali tagozatos, az első diploma megszerzésére irányuló képzésben résztvevő informatikus könyvtáros szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázni Kovács Máté életművéhez kapcsolódó témákban (a professzor által művelt könyvtári szakterületek: könyvtártörténet, -szociológia, -politika stb.) e pályázati célra készült, befejezett tanulmánnyal lehet (min. terjedelem: 10 oldal, 1800 karakter/oldal). A pályázó nevének és elérhetőségeinek megjelölésével a tanulmány szinopszisát egy példányban 2004. szeptember 1-jéig, a megírt, kész munkákat pedig 2004. december 31-ig három példányban kell eljuttatni postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez (OSZK Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.). A kuratórium legfeljebb két munkát jutalmaz, a döntés után a díjakat januárban, a Magyar Kultúra napjához kapcsolódva, ünnepélyes keretek között adja át.
A kuratórium pályázatot hirdet továbbá a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló arra érdemes, rászoruló informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmányi támogatására a 2004/2005. tanévre összesen 100.000 forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló, havonkénti 10.000 forintos ösztöndíjat egy pályázó nyerheti el. A támogatás feltétele a Kovács Máté- életmű, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek elmélyült tanulmányozása, melynek eredményeit 2006-ra, a professzor születésének 100. évfordulójára tervezett megemlékezések alkalmával szeretnénk hasznosítani. A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket és egy, a pályázó könyvtárosképző oktatási intézményének oktatójától származó ajánlást kell benyújtani postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez (OSZK Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.), a benyújtás határideje 2004. május 31.
A kuratórium a pályázatok függvényében és ismeretében fenntartja magának a jogot a kiírt összegek átcsoportosítására, növelésére.