2013

Vida Lajos helytörténész kötete

Hajdúszoboszlón, a Hajdú Múlt Műhely kiadásában Szilfákalja utca címmel jelent meg a városi helytörténész, Vida Lajos kötete.  A kötet Lelkészek, tudósok és Hajdúszoboszló című fejezetében Vida Lajos Kovács Mátéra emlékezik, a Beszélgetések című fejezetben pedig egy Kovács Máté lányával, Ilonával készült interjút tesz közzé.

Doktori védés Kovács Máté tevékenységének témájában

2013. december 12-én lezajlott  Patkósné Hanesz Andrea Kovács Máté művelődés- és könyvtárpolitikusi tevékenysége az Országos Könyvtárügyi Tanács  és az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács tükrében című PhD disszertációjának nyilvános vitája az ELTE BTK-n. A bírálóbiztosság a disszertációt cum laude értékeléssel fogadta el. A dolgozat elkészítését az Alapítvány ösztöndíj odaítélésével támogatta.

Patkósné Hanesz Andreának szeretettel gratulálunk!

Ünnepi, kibővített kuratóriumi ülés Kovács Máté születésének 107. évfordulója alkalmából

2013. november 11-én 14 órai kezdettel az alapítvány ünnepi, kibővített kuratóriumi ülést tartott a MTA Könyvtár és Információs Központ Vasarely-termében. Az eseményen másodszor került sor a tavalyi évben alapított Kovács Máté emlékének ápolásáért elnevezésű emlékplakett átadására.

Az emlékplakettet  Arnóth Károly nyugalmazott könyvtáros kapta az ünnepségen elhangzott laudáció szerint azért, mert „megértette, elsajátította Kovács Máté törekvéseit, aszerint élt és munkálkodott, s környezetében felmutatta példáját”.

Kovács Máté-ünnepség Hajdúszoboszlón

2013. november 14-én emlékestet tartott Hajdúszoboszlón a művelődési ház és könyvtár, valamint a könyvtár alapítványa Kovács Máté születésének 107. évfordulója alkalmából. Az emlékesten Vida Lajos helytörténész tartott előadást.

Beszámoló az emlékestről a Hajdúszoboszló c. lap 2013. november 29-i számában

A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2012. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2013. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 25.887-, Ft - a Kuratórium ösztöndíjakban megvalósuló célokra használja fel. A korábbi évben az Alapítvány javára felajánlott összegből a 2012-es évben átadott Az év fiatal könyvtárosa díj különdíjának költségeit fedeztük.

Az év fiatal könyvtárosa 2013 különdíj átadása

Az idei évben az egri vándorgyűlés keretei között került sor a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott Az év fiatal könyvtárosa különdíj átadására. A díjat Horváth Péter, a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár tájékoztató könyvtárosa kapta. A pályázatra beadott dolgozatának címe: Magunk alatt vágjuk a fát? Tanulmány a digitalizálás megítéléséről a könyvtárosok körében. A díjat az Alapítványt létrehozó család és az Alapítvány kuratóriumának képviseletében dr. Kovács Ilona és Dr. Hangodi Ágnes adta át.

A díjátadásról készült fotókat (ajánlott böngésző: Mozilla Firefox) köszönjük Barátné dr. Hajdu Ágnesnek, Breznai Elvirának, Pintérné Kék Krisztinának és Róth András Lajosnak.

TV-interjú a különdíjas Horváth Péterrel (Somogy-televízió, kulturális magazin, 12.20'-tól)

Interjú Kovács Ilonával

A Szókimondóban, Hajdúszoboszló kulturális havi folyóiratában 2013. augusztusában (19-21. p.) interjú jelent meg Kovács Ilonával. Az interjú készítője, Juhász Ilona, a városi könyvtár vezetője riportalanyát 2012-ben szerkesztett kötetéről, a Katonalevelekről (Az amerikai magyarok második generációja az amerikai hadseregben a második világháború idején 1942-45.), könyvtárosi tevékenységéről, és a Lincoln-díjról faggatta.

Tanulmánykötet a szombathelyi könyvtárosképzés megindulásáról

50 éves a szombathelyi könyvtárosképzésCzövek Zoltán, Katona Attila és Murányi Pter szerkesztésében megjelent az 50 éve indult Szombathelyen a népművelő-könyvtáros képzés (Szombathely, Savaria University Press, 2013. 202 p.) című tanulmánykötet. A kötetben Tóth Gyula Adalékok és összefüggések az 50, ill. 40 éves szombathelyi könyvtárosképzés első 25 évéhez című tanulmánya (100-132. p.) foglalkozik Kovács Máténak a könyvtáros képzésre gyakorolt hatásával.

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2013.

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma továbbra is napirenden tartja a névadó munkásságának kutatását, feltárását. Kovács Máté szerteágazó és sokoldalú életművét távolról sem tekinthetjük feltártnak, hatalmas hagyatékában még számos kérdés kutatható, az OSZK-ban lévő hagyatékában lévő iratanyag még sok feltáratlan adalékkal segítheti a múlt század középső harmadának művelődéstörténetét célzó kutatásokat.