2016

Doktorandusz előadás a felsőfokú könyvtárosképzés kezdeteiről

Az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzata és az Esterhazyanum Kutatócsoport 2016. november 17-én konferenciát szervezett a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Egerben, az újkori magyar művelődéstörténet tárgykörében. A konferencia helyszíne az egyetem Tittel Pál Könyvtára volt. A konferencia egyik előadója Fülep Ádám, az EKF Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum könyvtárosa, a Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója, az alapítvány ösztöndíjasa volt. Előadását A felsőfokú könyvtárosképzés kezdetei hazánkban, Kovács Máté idejében címmel tartotta meg.

Emléknap Kovács Máté születésének 110. évfordulója tiszteletére

2016. november 11-én a Kovács Máté Alapítvány és hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár emléknapot szervezett Kovács Máté születésének 110. évfordulója tiszteletére

Meghívó, részletes program

Az emlékülés előadásai:

Dr. Tóth Gyula: Kovács Máté könyvtárelméleti törekvései (előadás) (részletes tanulmány)

Dr Bényei Miklós: Kovács Máté és a Könyvtártudományi Tanulmányok (előadás)

Rózsa Dávid: A bibliológia Rózsa György munkásságában (http://real.mtak.hu/71014/1/RozsaD_MKsz_17_3_u.pdf)

Az eseményen ötödször került sor a 2012-ben alapított Kovács Máté emlékének ápolásáért elnevezésű emlékplakett átadására. Az emlékplakettet, amelyet az Alapítvány elnökétől az intézmény igazgatója, Berényiné Szilaj Ilona és a könyvtár vezetője, Juhász Ilona vett át, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kapta.

Kovács Mátéról az Abszolút pedagógusok c. kötetben

A Kiss Árpád-műhely projektbeszélgetései alapján, a Magyar Pedagógiai Társaság kiadásában, Hudra Árpád, Kiss Endre és Trencsényi László összeállításában megjelent az Abszolút pedagógusok című kötet, amelyben a Kovács Máté és Kiss Árpád című fejezet a következő tanulmányokat tartalmazza:

Két abszolút pedagógus fiatalkori arcképe (16-18. p.)
Tóth Gyula: Adalékok Kovács Máté századot formáló, abszolút pedagógus minősítéséhez (19-23. p.)
Szanka Julianna: Interjú Hankiss Elemérrel (24-28. p.)

Könyvbemutató az Írók Boltjában 2016. június 6-án (a kötetről Kiss Endre, Hudra Árpád és Trencsényi László beszélgetett)

A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2015. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2016. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 27.624-, Ft - a Kuratórium ösztöndíjakban megvalósuló célokra használja fel. A korábbi évben az Alapítvány javára felajánlott összegből a 2015-ös évben átadott Az év fiatal könyvtárosa díj különdíjának költségeit fedeztük.

Az év fiatal könyvtárosa 2016 különdíj átadása

Az idei évben a veszprémi vándorgyűlés keretei között került sor a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott Az év fiatal könyvtárosa különdíj átadására. A díjat Rózsa Dávid, a KSH Könyvtárának főigazgató-helyettese kapta. A pályázatra beadott dolgozatának címe: Szakkönyvtár a holnap határán - Trendek, új feladatok, megújuló szolgáltatások külföldön, a magyar szakkönyvtári rendszerben és a KSH Könyvtárban.

A pályamunka szövege

A díjátadásról készült videó elérhető a vándorgyűlés honlapján (2.05.32-2.07.45)

Fotók: KSH Könyvtár

Kovács Máté kandidátusi disszertációjának digitalizált változata

Kovács Máté A magyar könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában (1967.) című kandiátusi disszertációját a MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában őrzik. Alapítványunk kezdeményezésére a MTA KIK elvégezte a disszertáció digitalizálását, és repozitóriumában a kandidátusi tézisekkel együtt nyilvánosan hozzáférhetővé tette.

A disszertáció és a tézisek elérhetősége a MTA KIK repozitóriumában

A disszertáció és a tézisek elérhetősége a MEK-ben

Az Alapítvány ezúton is köszönetet mond az intézménynek az elvégzett munkáért

Tóth Gyula széljegyzetei a kandidátusi disszertációhoz

Kovács Máté hatásának, szellemiségének útmutatása alapján megvalósult programok

A téma első összefoglalójaként Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Megújítási törekvések a pedagógus- és könyvtáros képzésben Kovács Máté szellemében című írását közöljük. Felhívjuk Kovács Máté követőinek figyelmét, hogy Alapítványunk a továbbiakban honlapján szívesen közread a fenti témában további összefoglalókat is.