életút

Különleges ajándék

Dér Mária, céljaink állandó anyagi támogatója, az egykori Könyvtártudományi Tanszék munkatársa különleges ajándékkal lepte meg az Alapítványt: egy Kovács Máté által a tanszéknek küldött képeslapot kaptunk tőle.

Kovács Máté Brüsszelből 1972. június 23-án postázta a lapot brüsszeli útjáról a következő szöveggel: "A Kulturális Minisztérium és a Követség a programot jól előkészítette. Brüsszelben lakom, a főtér mellett, de az egész országot bejárhatom vezetővel és autóval. Reméljük, az idő is jó lesz. Most esik és 15° van. Remélem, lesz még jobb is. Gondolom, otthon rendben mennek a dolgok. Mindenkinek sok szíves üdvözletet küldök: Kovács Máté".

A képeslap verzója.

A képeslap rektója.

A Kovács Mátéról készült dokumentumfilm vetítése Nyíregyházán

2020. szeptember 28-án a MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete ünnepi ülésen emlékezett meg a Könyvtárosok Világnapjáról. Az ülés szakmai programjának keretében Dr. Bényei Miklós felvezető gondolatai után a résztvevők megtekintették „A jelen a múltból merít” című, Kovács Máté életútjáról szóló filmet.

Az eseményről tudósítás jelent meg a Könyvtárvilág webmagazin 2020. évi 5. számában.

Digitalizált Kovács Máté-kötet, új kutatási eredményekkel kiegészített bevezető tanulmány

A Kovács Máté Alapítvány kérésére bekerült a Magyar Elektronikus Könyvtárba a Bényei Miklós szerkesztésében a Tudós tanárok - tanár tudósok sorozatban 2005-ben megjelent Kovács Máté c. kötet digitalizált változata.

A kötet Bényei Miklós által írt bevezető tanulmányának anyagát Tóth Gyula 2020-ban kiegészítette a 2005 óta a Kovács Máté-kutatásban elért eredményekkel. A kibővített tanulmányt itt tesszük közzé, de elérhető a MEK-ben is.

Vándorkiállítás Kovács Máté életéről és munkásságáról a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban

A Debreceni Egyetem könyvtárának egykori igazgatója, Kovács Máté életútját bemutató vándorkiállítás nyílt 2017. október 16-án a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár előterében, a Főépületben. 

Részletek

Doktorandusz előadás a felsőfokú könyvtárosképzés kezdeteiről

Az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzata és az Esterhazyanum Kutatócsoport 2016. november 17-én konferenciát szervezett a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Egerben, az újkori magyar művelődéstörténet tárgykörében. A konferencia helyszíne az egyetem Tittel Pál Könyvtára volt. A konferencia egyik előadója Fülep Ádám, az EKF Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum könyvtárosa, a Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója, az alapítvány ösztöndíjasa volt. Előadását A felsőfokú könyvtárosképzés kezdetei hazánkban, Kovács Máté idejében címmel tartotta meg.

Kovács Mátéról az Abszolút pedagógusok c. kötetben

A Kiss Árpád-műhely projektbeszélgetései alapján, a Magyar Pedagógiai Társaság kiadásában, Hudra Árpád, Kiss Endre és Trencsényi László összeállításában megjelent az Abszolút pedagógusok című kötet, amelyben a Kovács Máté és Kiss Árpád című fejezet a következő tanulmányokat tartalmazza:

Két abszolút pedagógus fiatalkori arcképe (16-18. p.)
Tóth Gyula: Adalékok Kovács Máté századot formáló, abszolút pedagógus minősítéséhez (19-23. p.)
Szanka Julianna: Interjú Hankiss Elemérrel (24-28. p.)

Könyvbemutató az Írók Boltjában 2016. június 6-án (a kötetről Kiss Endre, Hudra Árpád és Trencsényi László beszélgetett)

Kovács Máté kandidátusi disszertációjának digitalizált változata

Kovács Máté A magyar könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában (1967.) című kandiátusi disszertációját a MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában őrzik. Alapítványunk kezdeményezésére a MTA KIK elvégezte a disszertáció digitalizálását, és repozitóriumában a kandidátusi tézisekkel együtt nyilvánosan hozzáférhetővé tette.

A disszertáció és a tézisek elérhetősége a MTA KIK repozitóriumában

A disszertáció és a tézisek elérhetősége a MEK-ben

Az Alapítvány ezúton is köszönetet mond az intézménynek az elvégzett munkáért

Tóth Gyula széljegyzetei a kandidátusi disszertációhoz

Kovács Máté hatásának, szellemiségének útmutatása alapján megvalósult programok

A téma első összefoglalójaként Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Megújítási törekvések a pedagógus- és könyvtáros képzésben Kovács Máté szellemében című írását közöljük. Felhívjuk Kovács Máté követőinek figyelmét, hogy Alapítványunk a továbbiakban honlapján szívesen közread a fenti témában további összefoglalókat is.

Doktorandusz előadás Kovács Máté könyvtárigazgatói tevékenységének hatásairól

2015. november 10-én a kaposvári Egyetemi Könyvtárban Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában. 10 éves a Kaposvári Egyetem könyvtára, 80 éves az MKE címmel országos tudományos konferencia zajlott, amelynek egyik előadója Fülep Ádám, az EKF Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum, könyvtárosa, a Neveléstudományi Doktori Iskola I. évfolyamos PhD-hallgatója, az alapítvány korábbi ösztöndíjasa volt. Előadását Kovács Máté könyvtárigazgatói munkásságának tanulságai egy intézményi könyvtárfejlesztés számára címmel tartotta meg. 

Újabb Kovács Máté-tanulmányok

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat 2015. évi áprilisi számában két új, Kovács Máté tevékenységével kapcsolatos új tanulmány jelent meg:

- Bényei Miklós: Kovács Máté műveltségeszménye az 1956-os könyvtárügyi jogszabályok tükrében (11-15. p.)

- Maróti Andor: A kommunikáció és a kultúra kapcsolata Kovács Máté gondolkodásában – és a belőle levonható következtetések (3-10 .p.)

Szakdolgozat Kovács Máté és Hajdúszoboszló kapcsolatáról

Nagy Tamás, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem informatikus könyvtáros szakos végzős hallgatója - szülővárosához, Hajdúszoboszlóhoz kötődve - diplomunkáját Kovács Mátéról szóló témában készítette el. A dolgozat címe: Kovács Máté művelődés- és könyvtárpolitikai tevékenysége és hatásai az utókorra.

Tanulmány Kovács Máté akadémiai könyvtári tevékenységéről

A Könyvtári Figyelő 2014. évi 4. számában megelent Hay Diana: Kovács Máté akadémiai könyvtári tevékenysége című tanulmánya (514-527. p.). A KF e száma 2015. január első napjaiban jut el az előfizetőkhöz és a könyvtárakba.

Tanulmány a népműveléstudományról szóló Kovács Máté-írás megjelenésének 50. évfordulójára

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2014. évi májusi számában megjelent Maróti Andor: Kovács Máté a népművelés tudományáról című tanulmánya (37-40. p.)

Életút

  • Hajdúszoboszló jeles szülöttei a magyar tudományért. Kovács Máté. - In: Tanulmányok Hajdúszoboszló múltjából és jelenéből / Szerk. Gazdag István, Vida Lajos. - Hajdúszoboszló : Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, 2006. - p. 430-436.
  • Kovács Máté / Korompai Gáborné. - In: Pedagógusok arcképcsarnoka / Főszerk. Ungvári János. - Debrecen : Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület, 2004. - p. 133-135.

Újabb publikációk Kovács Mátéról

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2009. augusztusi számában megjelent Tóth Gyula Kovács Máté útja a könyvtárügybe c. (p. 46-56.); a Könyvtári Figyelő 2009. évi 3. számában pedig a Fél évszázad története és a Kovács Máté-kutatások helyzete, feladatai c. tanulmánya (p. 428-444.).

Újabb publikáció Kovács Mátéról

Hajdúszoboszlón az idén ünnepelték a hajdúk letelepedésének négyszáz éves évfordulóját. Az ünnepre jelent meg a Tanulmányok Hajdúszoboszló múltjából és jelenéből című kötet, amelynek Hajdúszoboszló jeles szülöttei a magyar tudományért c. fejezetében bemutatásra került Kovács Máté élete és tevékenysége is. (Szerk. Gazdag István, Vida Lajos. Hajdúszoboszló : Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, 2006. p. 430-436.)

Kötet Kovács Máté tevékenységéről a Tudós tanárok - tanár tudósok c. sorozatban

Megjelent az OPKM szerkesztésében kiadott Tudós tanárok - tanár tudósok c. sorozat újabb kötete, amelyet Kovács Máté tevékenységének szenteltek. A kötet szerkesztője és a bevezető szerzője Bényei Miklós. (Budapest, OPKM, 2005. 199 p.)