Kovács Máté (1906-1972)

In: Kovács Máté emlékének (Debrecen, 1997)

Kovács Máté 1906-ban Hajdúszoboszlón született ötgyermekes parasztcsalád legidősebb gyermekeként, középiskoláit és egyetemi tanulmányait Debrecenben végezte. A debreceni tudományegyetem bölcsészkarán magyar-francia szakon tanult, majd ösztöndíjasként a párizsi Sorbonne-on. Ezt követően hosszabb nyugateurópai tanulmányúton egészítette ki ismereteit.
 
Pályája főbb állomásai: a debreceni Egyetemi Könyvtárban gyakornok, a debreceni egyetem gyakorlógimnáziumának tanára, az egyetem francia tanszékének tanársegéde, egyik szervezője, s több, mint egy évtizedig titkára a híressé vált és azóta is működő debreceni Nyári Egyetemnek. Az oktatásügy területén a debreceni tankerületi főigazgatóságon, majd Budapesten, az Országos Közoktatási Tanács ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett.
 
1945-ben a Nemzeti Parasztpárt országgyűlési képviselője, majd a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium miniszteri osztálytanácsosa. 1947-1949 között közoktatásügyi államtitkárként jelentős szerepe volt a 8 osztályos általános iskola létrehozásában, népkönyvtárak szervezése megindításában. 1949-1956 között a debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatója, mely vezetése alatt vált a magyar nyomtatványok második nemzeti könyvtárává. 1952-1953-ban a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára igazgatói feladatait is ellátta.
 
1954-1957 között a Magyar Enciklopédia főszerkesztőjeként megalapozta az Akadémiai Kiadó későbbi magyar lexikonkiadását. Vezetésével és közreműködésével született meg az 1956. évi 5. sz. törvényerejű rendelet a könyvtárügy szabályozásáról, mely a hazai könyvtári fejlődés egyik alapdokumentuma. 1956-1972 között az Eötvös Lóránd Tudományegyetem egyetemi tanára, a Könyvtártudományi Tanszék vezetője.
 
Korszakalkotó jelentőségű művelődéspolitikai, könyvtárpolitikai, könyvtártudományi, könyvtártörténeti elméleti munkássága mellett vezető szerepet vállalt szakmai szervezetekben, így többek között 1957-től haláláig elnöke volt az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanácsnak, s a Magyar Bibliofil Társaságnak, résztvett a Magyar UNESCO Bizottság munkájában, tevékenykedett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségében és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtártörténeti és Bibliográfiai Bizottságában.
 
Munkásságáért elnyerte a Békéért, a Magyar Köztársasági Érdemérem, a Munka Érdemrend arany fokozata, a Magyar Népköztársaság Érdemrendje, a Szocialista Munkáért Érdemérem, a Felszabadulási Érem kitüntetéseket. Szülővárosában nevét őrzi a Kovács Máté Városi Könyvtár, a Kovács Máté utca és a Kovács Máté Díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért.