Kovács Máté szakirodalmi munkássága ...

In: Kovács Máté emlékkönyv (Budapest, 1983)

NEKROLÓGOK, VISSZAEMLÉKEZÉSEK

1972
  
252. Kovács Máté. 1906-1972. (Bibliográfia. Kiad. a Budapest,) F/ővárosi/ Sz/abó/ E/rvin/ K/önyvtár./ (Bp. 1972. Házi) soksz. (2.) lev. OSZK. B 70.437 
253. Elhunyt Dr. Kovács Máté.- Magyar Hírlap. 5. évf. 1972. szept. 1. 242. sz. 8. p. Gyászjelentés, valamint életútjának rövid összefoglalása. 
254. Elhunyt Dr. Kovács Máté egyetemi tanár. - Magyar Nemzet. 28. évf. 1972. szept. 1. 206. sz. 3. p. Gyászjelentés és életútjának rövid összefoglalása. 
255. Elhunyt Dr. Kovács Máté egyetemi tanár.- Népszabadság. 1972. 30. évf. szept. 1. 206. sz. 8. p. Rövid gyászjelentés. 
256. Elhunyt Dr. Kovács Máté.- Népszabadság. 30. évf. 1972. szept. 2. 207. sz. 8. p. - u.a. Magyar Nemzet. 28. évf. 1972. szept. 2. 207. sz. 6. p. A temetés időpontjának bejelentése. 
257. Petővári Gyula: Katedra és népművelés. Emlékezés Dr. Kovács Mátéra - Váci Napló. A Pest megyei Hírlap különkiadása. 16. évf. 1972. szept. 6. 210. sz. 6. p. 
258. Elhunyt Dr. Kovács Máté.- Hajdú-Bihari Napló. 29. évf. 1972. szept. 7. 211. sz. 8. p. Rövid gyászjelentés. 
259. Elbúcsúztatták Dr. Kovács Máté egyetemi tanárt. - Magyar Nemzet. 28. évf. 1972. szept. 7. 211. sz. 3. p. Tolnai Gábor, Trautmann Rezső, Babiczky Béla, Moldoványi Ákos búcsúzott.
Elbúcsúztatták Dr. Kovács Máté egyetemi tanárt - Népszabadság. 30. évf. 1972. szept. 7. 211.sz. 8. p. 
260. Tolnai Gábor: Kovács Máté emlékeztető.- Magyar Nemzet. 28. évf. 1972. szept. 9. 213. sz. 4. p. 
261. Kovács Máté 1906-1972 - Köznevelés. 28. évf. 1972. 18. sz. 11. p. 
262. Tanévnyitó ünnepség az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.- Magyar Nemzet. 28. évf. 1972. szept. 20. 222. sz. 4. p.
Az időközben váratlan hirtelenséggel elhunyt K. M. tanszékvezető egyetemi tanár a múzeológia-közművelődési tanszékcsoport vezetésére kapott megbízást. A tanévnyitó közgyűlés egy perces felállással adózott K. M. emlékének. 
263. Tolnai Gábor: Kovács Máté. 1906-1972. - Könyvtáros. 22. évf. 1972. 10. sz. 596-599. p. 
264. A könyvtárosok világkonferenciája.- Könyvtáros. 22. évf. 1972. 10. sz. 571-573. p. - A plenáris záróülésen a küldöttek megemlékeztek a konferencia idején elhunyt K.M. professzorról. 
265. Meghalt Dr. Kovács Máté.- Népművelés. 19. évf. 1972.10. sz. 19. p. 
266. Kovács Máté (1906-1972) - Könyvtári Figyelő. 18. évf. 1972. 5. sz. 461. p. 
267. Búcsú Kovács Mátétól.- Egyetemi Lapok. 14. évf. 1972. szept. 30. 11. sz. 3. p. 
268. Kovács Máté. 1906-1972. - Könyvtári Szemle. (Bucuresti) 16. évf. 1972. 4. sz. 184-185. p. 
269. Kiss Árpád: Kovács Máté. 1906-1972. - Magyar Pedagógia. 12. évf. 1972. 4. sz. 455-456. p. 
270. Káldi János: Kovács Máté 1906-1972. - Jelentkezünk. (Szombathely.) 11. évf. 1972. 21. sz. 88-91. p. 

1973
  
271. Kovács Máté.- Újságolvasók Képes évkönyve. 1972. Bp. (1973.) Kossuth K. 147. p. - "Az év halottai" fejezetben. 
272. IFLA: Plenary Business Meeting II. Saturday, September 2. 1972. - IFLA Annual 1972. Proceedings of the General Council Annual Reports. München. 1973. 40. p. (International Federation of Library Associations.) H. Liebaers elnöki megnyitójában megemlékezett K.M.-ről. 
273. H/orváth/ Z/oltán/: Kovács Máté. - A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium (volt Főreáliskola) Értesítője az 1972-73-as centenáriumi tanévről. Szerk. Náb-rádi Mihály Bp. 1973, Tankönyvkiadó. 104-105. p. 
274. Babiczky Béla: Kovács Máté. (1906-1972.) - Magyar Könyvszemle. 89. évf. 1973. 1. 89-90. p. 
275. Arnóth Károly: A könyvtár- és könyvpropaganda egy éve a GANZ-MÁVAG könyvtárában - Könyvtáros. 23. évf. 1973. 4. sz. 214-216. p. Az 1972. évi ünnepi könyvhét megnyitása alkalmából hangzott el az azóta elhunyt K.M. professzor előadása A könyv a változó világban címen. A 215. oldalon fénykép: K.M. előadását tartja. 
276. Varga Sándor: A magyar könyvkiadás és terjesztés ötszáz éves történetéből.- Kritika. 11. évf. 1973. 6. sz. 4-5. p. - K.M.: A könyv és könyvtára magyar társadalom életében című gyűjteményes kötetek (Gondolat, 1963. és 1970.) felhasználásával. 
277. Waitkus, Klára: Máté Kovács 1906-1972. - Zentralblatt für Bibliothekswesen. 87. Jg. 1973. 12. Heft 735-736. p. 

1974
  
278. Fülöp Géza: Dr. Máté Kovács. (1906-1972.) Nekrológy - Knizniczny Zbornik. 1974. Martin, Matica Slovenska. 353-355. p. 

1975
  
279. Havasi Zoltán: Könyvtári kutatások és a Magyar Könyvszemle a felszabadulás után.- Magyar Könyvszemle. 91. évf. 1975. 1-8. p. - A Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságának tagja volt K.M. 

1976
  
280. Csűry István: A könyvtári kutatások debreceni műhelye. 1950-1975. - Könyvtári Figyelő. 22. évf. 1976. 1-2. sz. 9-24.p. 

1977
  
281. Kovács Máté (1906-1972.) - Pedagógiai Lexikon. (Főszerk. Nagy Sándor) 2. köt. Bp. 1977. 431-432. p. 
282. Némedi Lajos. Ötvenéves a Debreceni Nyári Egyetem. - A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Évkönyve, 1975-1977. év. (Debrecen), (1978, Kner.) 76-89. p. Klny. is. - 1927-1977 között elemzi a Debreceni Nyári Egyetem történetét. 

1978
  
283. A magyar népi demokrácia története. 1944-1960. (Szerk. Balogh Sándor, Jakab Sándor). Bp. 1978, Kossuth K. 386 p. 126. p.: A Nemzeti Parasztpárt 1948. ápr. 4-5-i 24 fős választmányi ülésén az országos vezetőség tagja K.M. is. 
284. Somkúti Gabriella: Kik a magyar könyvtártörténet jeles alakjai? Egy közvéleménykutatás tanulságai. - Könyvtáros. 29. évf. 1979. 3. sz. 160-162. p. - A felmérés alapján K.M. előkelő helyet foglal el a könyvtáros szakemberek sorában. 
285. Szelle Béla: Harminc éves az egyetemi könyvtárosképzés. - Könyvtáros. 29. évf. 1979. 6. sz. 315-318. p. K.M. professzor tevékenységéről is. 

1980
  
286. Vaskó László: A köznevelésügy fejlődése a Tiszántúli tankerületben. (1944-1950.) (Kiad. a debreceni KLTE) Debrecen, 1980, Alföldi ny. 403 p.
(Opera Facultatis Philosplicae Universitatis de Ludovico Kossuth Nominatae. 2.) Bibligr.: 332-396. p. 
287. In memóriám Prof. Dr. Máté Kovács (1906-1972.) - Informationsbulletin der Teilnehmer der Konferenz der Bibliothekarischen Hochschulausbildung. 6. (Red. B. Babiczky.) Budapest, 1980. 69-70. p. 
288. Szelle Béla: Dreissig Jahre der Bibliothekarenausbildung an der Universitat zu Budapest - Informationsbulletin der Teilnehmer der Konferenz der Bibliothekarischen Hochschulausbildung. 6. Budapest, 1980. 75-84. p. 
289. Bényeiné, Kindrusz Erzsébet: Egy magyar művelődéspolitikus: Kovács Máté. - Hajdú-Bihari Napló. 37. évf. 1980. okt. 12. 240. sz. 7. p. 

1981
  
290. Magyar Életrajzi lexikon. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp. Akad. K. Akad. ny. 3. kiegészítő köt. A-Z. 1981. 900 p. illusztr. 434. p. K.M. életrajza, főbb művei és róla szóló irodalom. 435. p. Fényképe. 
291. Banska, Zuzanna: Póznámé ich? Kovács Máté. 1906-1972. - Citatel. 1971. c. 5. 188-189. p. 
292. A könyvtárak ügyét szolgálta. Kovács Máté nevét vette fel a hajdúszoboszlói Városi Könyvtár. - Hajdú-Bihari Napló. 38. évf. 1981. jún. 9. 133. sz. 1. p.
Az ünnepségen Fülöp Géza, az ELTE docense a pályatársak nevében emlékezett. 
293. Könyvtárnévadó ünnepséget tartottak hétfőn Hajdúszoboszlón - Népszabadság. 39. évf. 1981. jún. 9. 133. sz. 8. p. A városi könyvtár K.M. nevét vette fel. 
294. A nap hírei. - Magyar Hírlap. 14. évf. 1981. jún. 9. 133. sz. 9. p. Rövid hír: K.M. nevét vette fel tegnap Hajdúszoboszlón a városi könyvtár.
Könyvtárnévadó. - Népszava. 109. évf. 1981. jún. 9. 133. sz. 8.p. 
295. Tóth Gyula: Kovács Máté. 1906-1972. - Könyvtáros 31. évf. 1981. 8. sz. 489-493. p. 
296. Gábor László: 1945. - az általános iskola megalapítása. A magyar iskolarendszer kialakulásának történetéből. - Valóság. 24. évf. 1981.9. sz. 84-94. p. Idézi K.M. több tanulmányát és cikkét. 
297. Válogatás Kovács Máté (1906-1972.) művelődéspolitikai munkáiból. (Bibliográfia). (Kiad. a) Debreceni Tanítóképző Főiskola Közművelődési Tanszék. (Debrecen, 1981.) 4 sztl. p. 1945. után megjelent publikációk. 
298. Hetvenöt éve született Kovács Máté irodalomtörténész, könyvészeti szakember - Magyar Nemzet. 37. évf. 1981. nov. 11. 264. sz. 4. p. 
299. Kovács Mátéra emlékezünk. - Hajdú-Bihari Napló. 38. évf. 1981. nov. 22. 274. sz. 7. p. A Debrecen Tanítóképző Főiskola Közművelődési Tanszéke 1981. nov. 24-én nyilvános tanácsülést rendez K.M. művelődéspolitikus emlékére. 
300. Emlékezés Kovács Mátéra. Tanszéki ülés a Tanítóképző Főiskolán - Hajdú-Bihari Napló. 38. évf. 1981. nov. 25. 276. sz. 1. p. Születésének 75. évfordulója alkalmából munkásságát Fülöp Géza méltatta. 
301. Kovács Mátéra, a neves művelődéspolitikusra emlékeztek, születésének 75. évfordulója alkalmából. - Magyar Nemzet. 37. évf. 1981. nov. 25. 277. sz. 5. p. A Debreceni Tanítóképző Főiskolán tartott ünnepségről. 
302. Sarkadi László: Divatos pedagógiai nézetek - Kritika. 1981. 12. sz. 6. p. Az 1945-48-as közoktatás alakítóiról, köztük K.M. munkásságáról is. 

1982
  
303. Zétényi (Imre): Kovács Máté-emlékülés - Népművelés. 29. évf. 1982. 2. sz. 44. p. A Debreceni Tanítóképző Főiskola közművelődési tanszékének nyilvános tanácsüléséről. K.M. arcképével. 
304. Lexikonok. Három új - Magyarország. 19. évf. 1982. jan. 31. 5. sz. 27. p. K.M.-ról, minta Magyar Enciklopédia és az Új Magyar Lexikon szerkesztőjéről. 
305. Julow Viktor: Fazekas Mihály. 2. átdolg. bőv. kiad. 1982. Bp. Szépirod. Kv. 1982. 541 p. - 225. p. K.M.-t is többször említi, aki jelentős lírikusként mutatja be Fazekast. 
306. Vaskó László: Adalékok a nemzetiségi oktatástörténetéhez. 1945-1948. - Pedagógiai Szemle. 1982. 7-8. sz. 612-626. p. - K.M.-ra sokszor hivatkozik. 
307. Emlékülést rendeznek kedden 11 órától a Debreceni Akadémiai Bizottság Székházában a magyar könyvtárügy kiemelkedő személyisége. Kovács Máté születésének 75. és halálának 10. évfordulója alkalmából,- Hajdú-Bihari Napló. 39. évf. 1982. szept. 19. 219. sz. (8.) p. - Rövid előzetes - Megemlékezés - Hajdú-Bihari Napló. 39. évf. 1982. szept. 21. 221. sz. (8.) p. Rövid hír. 
308. Emlékülés Kovács Máté tiszteletére. - Hajdú-Bihari Napló. 39. évf. 1982. szept. 22. 222. sz. (1.) p. - A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az Országos Könyvtárügyi Tanács, a Hajdú-Bihar megyei Tanács, az MM és az MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága, az ELTE Könyvtártudományi Tanszéke és a KLTE Könyvtára által rendezett emlékülésről és kiállításról. 
309. Kovács Máté születésének 75. és halálának 10. évfordulója alkalmából... - Népszabadság. 40. évf. 1982. szept. 22. 222. sz. 8. p. - Rövid hír a DAB székházban rendezett emlékülésről. 
310. Páldy Róbert: "Vonzottak az új feladatok ..." Beszélgetés N. Rácz Arankával. -Könyvtáros. 32. évf. 1982. 9. sz. 517-521. p. - K.M..-val való nyolc évi harmonikus együttműködéséről.