Kovács Máté szakirodalmi munkássága ...

In: Kovács Máté emlékkönyv (Budapest, 1983)

KOVÁCS MÁTÉ KÉZIRATBAN, ELŐKÉSZÜLETBEN LÉVŐ HÁTRAHAGYOTT MŰVEI

 • A könyv és könyvtár a magyar társadatom életében (3.) 1945-től napjainkig. ELTE Könyvtártudományi Tanszék munkaközösségének kollektív munkája. Vál, szerk. és a bev. tanulmányt írta Kovács Máté.
  A bevezető tanulmány tervezett címe: A magyar könyv- és könyvtári kultúra a szocialista társadalom kialakulásának első negyedszázadában. (1945-1970.) K.M. h.
 • A könyv öt évszázada Magyarországon. A magyarországi könyvkiadás és könyvkereskedelem története 1473-1973. 1-2. köt. Előzetes vázlat, kézirat, 14 lev.
  "A magyarországi könyvkiadás közelgő öt évszázados évfordulója jó alkalmat kínál a hazai könyvkiadás és könyvkereskedelem ötszázéves történetének megírására.
  I. A könyvkiadás és könyvkereskedelem a feudális viszonyok között a könyvnyomtatás kezdeteitől az 1848/49-es szabadságharcig.
  II. A könyvkiadás és kereskedelem Magyarországon a kapitalista társadalom viszonyai között (1848-1945.)
  III. A könyvkiadás és könyvterjesztés a szocialista társadalom viszonyai között.
  A könyvkiadás története, a folyóirat- és hírlap kiadás története, a nyomdászat, könyvművészet története jelentős nyereség lehet a magyarországi művelődéstörténet, ezen belül az irodalom és művészetek, továbbá a tudományok és a technika története számára, valamint a szocialista művelődés, a tudománypolitika részére is." K.M. h.
 • A könyv öt évszázada Magyarországon 1473-1973. (vagy: A könyvkultúra félévezrede Magyarországon címmel.)
  Összefoglaló tanulmány. Kézirat, 67 lev.
  Corvina kiadásában orosz nyelven.
 • Kovács Máté hagyatéka - OSZK FOND 210.
  Az anyag alapvetően életrajzi-működési csoportosítású: az egyes témakörökön belül kronologikus rendet követ. Az egy ügyre vonatkozó iratok a lehetőség szerint összevontak.
   
  Szerkezet:
  1. életrajzi periódus: irodalom, politika. Paraszt párt (1926-1950.)
  2. életrajzi periódus: könyv- és könyvtárügy. (1-31.)
   
  Ezen belül:
 • Elméleti bibliológiai munkásság: könyv- és könyvtár a magyar társadalom életében (32-71.)
 • Gyakorlati könyvtártudományi munkássággal kapcsolatos irategyüttesek (benne: ELTE tanszéki iratok, népművelőképzés stb.) (72-151.)
 • OKDT iratai (152-172.)
 • Könyvtárak tudományos munkája (173-179.)
 • Könyvtárügyi konferenciák (180-200.)
 • Egyéb tevékenységek (201-238.)
 • Külföldi tanulmányutak, kiküldetések
 • Levelezés (a hozzá írt levelek és az általa írt levelek másolatai egyazon betűrendben (241-505.) dosszié + Limbus 14 doboz)