Kovács Máté szakirodalmi munkássága ...

In: Kovács Máté emlékkönyv (Budapest, 1983)

 

FORRÁSJEGYZÉK

A. Bibliográfiák Kovács Mátéról:

 1. Kovács Máté. 1906-1972. (Bibliográfia. Kiad. a FSZEK). Bp. 1972. Házi soksz. 2 lev.
 2. Kovács Máté emlékezete. 1906-1972. (Bibliográfia.) Tudományos diákköri dolgozat. Összeáll. Kiss Mária. Debrecen, 1973. 77 lev. Gépirat OSZK KMK
 3. Kovács Máté művelődéspolitikai (közoktatás, közművelődés, könyvtárügy) írásainak annotált bibliográfiája. Szakdolgozat. Összeáll. Hankó Lászlóné. (Szombathely) 1975. 77 lev. Gépirat SZTKF H 28/1976
 4. Egy nagy magyar könyvtáros. Kovács Máté. Szakdolgozat. Összeáll. Ballér Miklósné. (Bp.) 1980. 95 lev. Gépirat Bibliogr. 52-94. p. OSZK KMK D 2317
 5. Válogatás Kovács Máté (1906-1972) művelődéspolitikai munkáiból (Bibliográfia.) (Kiad. a.) Debreceni Tanítóképző Főiskola Közművelődési Tanszéke. (Debrecen ny. soksz. (4) p.

B. Könyvészeti források:

 1. Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma. 1840-1960. (Összeáll. Gergely Pál, Molnár Zoltán.) (Kiad. az MTA Könyvtára.) Bp. 1962. ÉM ÉDOK soksz. VI, 377 p. (MTA Könyvtárának közleményei 33.)
 2. Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840-1970. Szerk. Darabos Pál. (Kiad. az MTA Könyvtára.) Bp. 1975. 1-3. köt. (MTA Könyvtárának kiadványai 73-75.)
 3. A Debreceni Képes Kalendáriom repertóriuma, szakrendi, név- és tárgymutatója. (1901-1948.) (Szerk. Veress Gézáné, Lengyel Imre.) Debrecen, 1976. KLTE Könyvtára soksz. 99 p. (Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 4.)
 4. A debreceni Néplap repertóriuma. 1944. nov. 15-1945. ápr. 6. (Összeáll. Király László, Tóth Ferencné.) Debrecen, 1975. KLTE Könyvtára soksz. XI, 102. p. (Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 1.)
 5. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karához benyújtott pályamunkák, tanári szakdolgozatok és doktori értekezések bibliográfiája 1914-1950. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve. 1954. 2. rész. (Összeáll. Módis László.) Debrecen, 1955. (Házi soksz.) 168 p.
 6. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetének bibliográfiája. Összeáll. Déri Miklósné. Bp. 1963. Tankönyvkiadó. 86 p. (A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 19.)
 7. ... év irodalomtörténeti munkássága. Szakkönyvészeti dolgozatok. Kiad. az OSZK. - 1932-től 1944-ig, évenként.
 8. Az 1944. évi hazai nyomtatott könyvek jegyzéke. Összeáll. Patayné Balogh Éva. Bp. 1972. OSZK. (1) 279 p. Soksz.
 9. 1967-ben befejezett könyvtártudományi kutatások jegyzéke - Könyvtári Figyelő. 14. évf. 1969. 1.sz. 64-66. p.
 10. 1968. évi könyvtár és tájékoztatástudományi kutatások jegyzéke. - Könyvtári Figyelő. 16. évf. 1969. 1. sz. 66-74. p.
 11. Az 1970-71. évi új könyvtár és tájékoztatástudományi kutatások jegyzéke. - Könyvtári Figyelő. 17. évf. 1971. 4. sz. 301-304. p.
 12. A Felsőfokú Könyvtárosképzési Konferencia Résztvevőinek Tájékoztatója - Infor-mationsbulletin der Teilnehmer der Konferenz der Bibliothekarischen Hoch-schulausbildung - Bulletin d' Information des participants de la Conference sur l'enseignement supérieur de Bibliothécaires - Informacionnüj Bjulleten' Ucsasztnikov Konferencii po Vüszsemu Bibliotecsnomu Obrazovaniju - Informacni Bulletin Úcastniku Konference o Vysoloskolském Knihovnickém Vzdeláni.
  1. Praha, 1959. 15 p.; 2. Praha, 1960. 21 + 1 p.; 3. Berlin, 1962. 79 p.;4. Berlin, 1963. 58 p.; 5. Budapest, 1966. 76. p.; 6. Budapest, 1980. 85 p.
 13. Felsőoktatási Szemle repertóriuma. Tízéves betűrendes és szakmutató. (1952- 1961.) Összeáll. Móra László, Végh Ferenc. (Kiad. a.) Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára. Bp. 1965. Tankönyvkiadó. 187 p.
 14. A Felsőoktatási Szemle repertóriuma. 2. Tízéves betűrendes és szakmutató. (1962-1971.) (Összeáll. Héberger Károly, Végh Ferenc.) (Kiad. a.) Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára. Bp. 1973. Tankönyvkiadó. 300. p.
 15. A felszabadulás utáni magyar könyvtárügy kronológiája. 1945-1969. Összeáll. Bereczky László.- Könyvtári Figyelő. 16. évf. 1970. 1. sz. + 3. sz.
 16. Gyorstájékoztató a magyar könyvtártudományi irodalomról. 1965-1972. Bp. OSZK KMK 1965-1972.
  utóbb: A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája, 1973-tól 1981-ig.
 17. Hajdú-Bihar megye és Debrecen eseménynaptára. 1945. április 4. - 1948. június 16. (Szerk. Mikecz Ferenc, Bényei Miklós.) Debrecen, 1970. (Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB. Megyei Könyvtárának soksz.) 303 p.
 18. Hajdú-Bihar megye képzőművészete 1945-1956. (Szerk. Geller Ferencné.) Debrecen, 1980. (Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár soksz.) 125, 133 p. Bibliogr. 3-133. p.
 19. Hajdú-Bihar megye munkásmozgalomtörténetének irodalma 1945-1977. Bibliográfia. Összeáll. Bényei Miklós. (Kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Tanács.) Debrecen, 1980. (Házisoksz.) 212 p.
 20. Hajdú-Bihar megye sajtóbibliográfiája. 1843-1970. (Szerk. Korompainé Szalacsi Rácz Mária.) Debrecen, 1973. (Házisoksz.) 447, (12.) p. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának bibliográfiai kiadványai 1.)
 21. Hajdúszoboszló monográfiája. (Szerk. Dankó Imre.) (Kiad. a.) (Hajdúszoboszló Város Tanácsa.) Hajdúszoboszló, 1975. Alföldi ny. Debrecen, 847 (1) p. Bibliogr.: 753-845. p. Összeáll. Héthy Zoltán.
 22. A Honismeret repertóriuma. Összeáll. Skrabut Éva. (Kiad. a.) Hazafias Népfront. Bp. 1974. 97 p. (KERINFORG soksz.)
 23. Hungarica. Külföldi folyóiratszemle. A Magyar Folyóiratok Repertóriuma negyedéves melléklete (Közread, az) OSZK Bp. 1971-1981. évfolyamok.
 24. Kelet Népe, 1935-1942. Repertórium. (Szerk. Szénássy Barnáné, Szöőr Árpádné.) Debrecen, 1979. KLTE Könyvtára III, 73 p. (Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 7.)
 25. A Könyvtáros tízéves mutatója. (1951-1960.) Összeáll. Körtés Júlia, Futala Tibor. Bp. 1963. OKDT. XV, 223 p.
 26. A Könyvtáros könyvtári és könyvtári vonatkozású közleményeinek tízéves mutatója. (1961-1970.) (Összeáll. Wiesinger Piroska, Mátrai Judit.) Bp. 1972. (1974.) NPI. 358 p.
 27. Könyvtártudományi kutatások 1968-1970. Összeáll. Kondor Imréné - Könyvtári Figyelő. 16. évf. 1970. 3. sz. 1970-204.p.
 28. A Köznevelés tíz éve. 1945-1954. (Bibliográfia.) Összeáll. Molnár István. (Bp.) 1957. Pedagógiai Tudományos Intézet. (6.), 335 p. soksz.
 29. Külföldi könyvtári beszámolók bibliográfiája. Lezárva: 1969. ciec. 31. Összeáll. Zsembery Anikó. - Könyvtári Figyelő. 17. évf. 1971. 2. sz. 159-167.p.
 30. A magyar felsőoktatás 25 éve. (1945-1970.) Bibliográfia. Összeáll. Déri Miklósné. Bp. 1970. 230 p. soksz. (Felsőoktatástörténeti kiadványok 2.)
 31. Magyar Folyóiratok Repertóriuma. Közread, az OSZK. Bp. - 1946-1981. évfolyamok.
 32. Magyar Könyvészet. 1936-1941. Összeáll. Szollás Ella, Droszt Olga, Mokcsay Júlia. 1-6. köt. Bp. 1939-1944. OSZK. 6 db (Magyarország évi könyvészete 1-6.)
 33. Magyar Könyvészet. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. Közread, az OSZK. (Főszerk. Sebestyén Géza.) Bp. (1961-1972. évi kötetek.)
 34. A Magyar Könyvszemle repertóriuma. 1961-1965. Szakdolgozat. (KMK szaktanfolyam.) Összeáll. Vermes Mária. Bp. 1967. (2.), 51 lev. Gépirat. OSZK KMK D 381.
 35. Magyar Könyvtártudományi Bibliográfia. Kiad. Az OSZK. KMK. Bp. NPI. 1969. 1. Önálló művek 1962-1964. 2. Magyar hírlapokban megjelent könyvtári vonatkozású cikkek: 1962-1968.
 36. A magyar közművelődés szakirodalma (1965. január 1. - 1974. december 31.) Válogatott bibliográfia. (Összeáll, és szerk. Fodor Ákos, Gaschler Rezső stb.) (Közread) NPI. Bp. 1977, Házi soksz. 329 p.
 37. Magyar Nemzeti Bibliográfia. A Magyarországon 1941-ben közzétett . . . művek tizedes rendszerű szakjegyzéke betűrendes tárgy- és névmutatóval. Pécs, 1943. Magyar Szociográfiai Intézet. 456 p.
 38. Magyar Nemzeti Bibliográfia. 1945-1960. Kiad.a. OSZK. Bp. 1963. 1-5. köt.
 39. Magyar népművelés tíz éve. (1945-1954.) Válogatott bibliográfia. Kiad. az. FSZEK. Bp. 1956. 1-3. köt.
 40. Magyar Pedagógiai Irodalom. (Kiad. az OPK) Bp. (1920-1944, évenként.) - Önálló kiadványok. 1945-1958. (Kiad. a) OPKM Bp. 1975, (Házisoksz.) 597 p.; u.a. évenként 1959-1972 között.
 41. Magyar Tudomány repertóriuma. 1963-1967. évf. (Szakdolgozat. KMK szaktanfolyam) Összeáll. Székely Dánielné. Bp. 1969. III, 83 lev. Gépirat.
 42. Magyarok, 1945-1949. Repertórium. (Szerk. Korompai Gáborné Szalacsi Rácz Mária) Debrecen, 1976. KLTE Könyvtára. XVIII, 58 p. (Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriuma 3.)
 43. Műszaki Egyetemi Könyvtáros repertóriuma. Tízéves betűrendes és szakmutató. (1964-1973.) Összeáll. Andorján Károlyné, Szendrő Gézáné. (Kiad. a) Bp. Műszaki Egyetem Központi Könyvtára. Bp. 1974. BME soksz. 45.p.
 44. A Nagyvilág reprertóriuma. 1956-1970. Összeáll. Körtés Júlia (Kiad. az OSZK KMK.) Bp. 1973. FSZEK soksz. VI, 831 p.
 45. Népi írók bibliográfiája. Művek, irodalom, mozgalom. (1920-1960.) (Kiad. az) MTA Irodalomtudományi Intézet. Bp. 1972. Akad.k., 940 p.
 46. A népi kollégiumi mozgalom irodalmának válogatott bibliográfiája. 1939-1975. Szerk. Illés Zusza. Bp. 1976. OPKM soksz. XV, 437, 46 p.
 47. A Népművelés repertóriuma. 1954-1963. Összeáll. Fazekas István, Lisztes László. Szeged, 1966. XVII, 402 lev. Gépirat NPI Könyvtára
 48. A Népművelési Értesítő 1960-1964. (Elemző bibliográfia.) - Népművelési Értesítő. 5. évf. 1965. 1-2. sz. 287-301.p.
 49. A Népművelési Értesítő repertóriuma. 1960-1966. (Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet.) Összeáll. Weidemann Gábor. Debrecen, 1967. 67 lev. Gépirat DTKF 609/12
 50. Összesített mutató (a Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója, /1954-1962./ utóbb: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1963-tól) 1954-1973. (Kiad. az) OMKDK. (Bp. 1974. OMKDK soksz.) 115, 1 p. (A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1974. évi különszáma.)
 51. A Protestáns Szemle repertóriuma. 1889-1944. Összeáll. Galambos Ferenc. Bp. 1973. 2 db. 1 -2. köt. Gépirat.

C. Katalógusok:

A bibliográfiai ellenőrzés

 • a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának,
 • a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának,
 • az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtárának,
 • a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának,
 • az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményeinek,
 • az Országos Pedagógia Könyvtár és Múzeum könyvtárának,
 • és az Országgyűlés Könyvtárának katalógusaira, valamint
 • a Központi Katalógusra terjedt ki.

D. Feldolgozott periodikák:

 1. Akadémiai Értesítő (1927-1943, 1946-1955)
 2. Biblos (Wien, 1952-)
 3. Buch und Bibliothek (Reutlingen, 1960-1972)
 4. Bulletin de I'UNESCO á la Intention des Bilbiothéques (Paris, 1960-1972)
 5. Debreceni Képes Kalendárium (Debrecen, 1901-1948)
 6. Debreceni Szemle (Debrecen, 1927-1944)
 7. Egyetemi Lapok. Az ELTE lapja (1959-)
 8. Felsőoktatási Szemle (1952-)
 9. Hajdú-Bihari Napló (Debrecen, 1956-)
 10. Irodalmi és Nyelvi Közlemények (1964-1969)
 11. Irodalomtörténet (1927-1947, 1949-1955, 1969-)
 12. Jelentkezünk. A fiatal tanítók, népművelőkés könyvtárosok kiadványa (Szombathely, 1962-)
 13. Kelet Népe (Debrecen, 1935-1942)
 14. Knihovna. Vedecko-teoreticky sbornik (Praha, 1960-)
 15. A Könyv (1955)
 16. Könyvbarát (1951-1952)
 17. Könyvtári Figyelő (1955-)
 18. Könyvtáros (1953-1954, 1956-)
 19. Könyvtári Szemle (Bucuresti, 1957-)
 20. Köznevelés (1945-)
 21. Kritika (1963-)
 22. Library and Information Science Abstracts (London, 1960-1982)
 23. Libri (Kdbenhavn)
 24. Magyar Hirlap (1968-)
 25. Magyar Könyvszemle (1937-1946, 1955-)
 26. Magyar Lélek (1939-)
 27. Magyar Nemzet (1944-)
 28. Magyar Pedagógia (1960-)
 29. Magyar Pedagógiai Információ
 30. Magyar Tudomány (1956-)
 31. MTA Nyelv-és Irodalomtudományi Közlemények (1944-)
 32. Műszaki Egyetemi Könyvtáros
 33. Nagyvilág (1956-)
 34. Népszabadság (1942-)
 35. New Hungárián Quarterly (1960-)
 36. Népművelés (1953-)
 37. Népművelési Értesítő (1959-)
 38. Nyírvidék (Nyíregyháza, 1932-1933.)
 39. Országépítés (1939,1941-1944.)
 40. Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny (1942.)
 41. Osvetová Práce (Bratislava)
 42. OSZK Hiradó (1959-)
 43. Pedagógiai Szemle (1951-)
 44. Protestáns Szemle (1934-1944.)
 45. Szabad Szó (1928-1952.)
 46. Szovjet Kultúra (1949-1956.)
 47. Tudományszervezési Tájékoztató (1965-)
 48. UNESCO Bulletin for Libraries (Paris)
 49. Váci Napló. Pest megyei Hirlap különkiadása (1972-)
 50. Zentralblatt für Bibliothekswesen (Berlin, 1962-1972.)