Kovács Máté szakirodalmi munkássága ...

In: Kovács Máté emlékkönyv (Budapest, 1983)

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK

bev.
= bevezetés, bevezette
Bd.
= Bánd
bibliogr.
= bibliográfia
BME
= Budapesti Műszaki Egyetem
Bp.
= Budapest
c.
= című, címen
DEK
= Debrecen Egyetemi Könyvtár
DTKF
= Debreceni Tanítóképző Főiskola
ed.
= editor etc.
ÉDOSZ
= Élelmezési Dolgozók Szakszervezete
ELTE
= Eötvös Loránd Tudományegyetem
ÉM ÉDOK
= Építésügyi Minisztérium Építésügyi Dokumentációs Központ
é. n.
= év nélkül
évf.
= évfolyam
Főszerk.
= Főszerkesztő
FSZEK
= Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
god.
= godina
H.
= Heft
házi soksz.
= házi sokszorosítás
Hrsg.
= Hereausgegeben
IFLA
= International Federation of Library Associations
ill.
= illetőleg, illetve
illusztr.
= illusztráció, illusztrált
ism.
= ismertetés, ismertetett
izd.
= izdanie
Jg.
= Jahrgang
K.
= Kiadó
kiad. a(z)
= kiadja a(z)
Kir.
= Királyi
klny.
= különlenyomat
KLTE
= Kossuth Lajos Tudományegyetem
K. M.
= Kovács Máté (társszerzői minőségben, meg nem nevezett szerzőként és annotációkban)
K. M. h.
= Kovács Máté hagyatékában
KMK
= Könyvtártudományi és Módszertani Központ
köt.
= kötet
közread. a(z)
= közreadja a (z)
közrem.
= közreműködő
lev.
= levél (egyoldalas gépírás, sokszorosítás)
M.
= Magyar
MKE
= Magyar Könyvtárosok Egyesülete
MM
= Művelődésügyi Minisztérium
MSZMP
= Magyar Szocialista Munkáspárt
MTA
= Magyar Tudományos Akadémia
NI
= Népművelési Intézet
NPI
= Népművelési Propaganda Iroda
Nr.
= Nummer, Numero
NSZE
= Nagy Szovjet Enciklopédia
ny.
= nyomda, nyomtatta
OKDT
= Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács
OKT
= Országos Könyvtárügyi Tanács
OgyK
= Országgyűlési Könyvtár
OMKDK
= Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ
OPKM
= Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
OSZK
= Országos Széchényi Könyvtár
OSZKH
= Országos Széchényi Könyvtár Hírlaptára
Összeáll.
= Összeállította
p.
= pagina, lap, oldal
perev.
= perevoditel
r.
= rész
red.
= redaktor, redigiert etc.
rend.
= rendezte
soksz.
= sokszorosítás, sokszorosítvány
stb.
= és a többi
sz.
= szám (címleírásban)
sz.
= szabad (címleírásban)
szerk.
= szerkesztő, szerkesztette
sz. n.
= szám nélkül (címleírásban)
SZOT
= Szakszervezetek Országos Tanácsa
SZTKF
= Szombathelyi Tanárképző Főiskola
sztl.
= számozatlan
t.
= tábla, képtábla
TIT
= Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
transl.
= translated
ua.
= ugyanaz
UNESCO
= United Nations Edocational, Scientific and Cultural Organization
VKM
= Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
vol.
= volume, volumen
Zgst.
= zusammengestellt