Kovács Máté szakirodalmi munkássága ...

 In: Kovács Máté emlékkönyv (Budapest, 1983)

NÉVMUTATÓ
a bibliográfiai tételek címleírásaiban és annotációikban előforduló személyekről

Arany János
10, 11
Arnóth Károly
275
Babiczky Béla
147, 215, 216, 259, 274, 287
Balogh Sándor
283
Bánffy Miklós
2
Banska, Zuzanna
291
Békés István
147
Bélley Pál
91
Belohorszky Ferenc
7
Bényei Miklós
215, 230
Bényeiné Kindrusz Erzsébet
289
Benedek Marcell
156
Benkő Tibor
78
Bereczky László
210
Bessenyei György
7
Bikácsi László
25
Bíró Lajos Pál
43, 48
Bisztray Gyula
36
Bóka László
64
Budai Gyula
137
Cox, William
132
Csáky S. Piroska
215
Csapodi Csaba
147, 220
Csendes János
216
Csomor Tibor
234
Csűry István
280
Czéch József
83
Darvas József
52
Dér Mária
215
Dózsa György
83
Dömötör Ákos
249
Drtina, Jaroslav
122
Eckhardt Sándor
13
Erdei Ferenc
71
Faragó Lászlóné
167, 168
Farkas Ferenc
71
Fazekas Mihály
19, 24, 25, 27, 305
Fodor József
164
Futala Tibor
199, 200, 218
Fülöp Géza
147, 215, 278, 292, 300
Gábor László
296
Gárdos Dezső
53
Gerő Gyula
111
Gombocz István
131, 168, 219
Gulyás Pál
37
Gutenberg, Johannes
191
Gvadányi József
28
Györffy István
23
Hadnagy László
150
Hankiss János
17, 18, 29, 30, 31, 250
Haraszthy Gyula
107, 118
Havasi Zoltán
279
Héberger Károly
167
Hencz Aurél
153
Horváth János
5
Horváth Márton
50
Horváth Sándor
105
Horváth Zoltán
273
Illyés Gyula
65, 77
Jakab Sándor
283
Jánszky Lajos
126
Jóború Magda
126, 131
Juhász Róbert
182
Julow Viktor
305
Jügelt, Kari Heinz
213
Káldi János
270
Kelemen János
25
Kemény Gábor
57, 59, 241
Kemény János
15
Kenyeres Ágnes
290
Kéthly Anna
58, 59
Kiss Árpád
34, 44, 51, 69, 162, 269
Kiss István
210, 213
Kiss Jenő
225
Kondor Istvánné
218
Kőhalmi Béla
103, 111, 113
Krupszkaja, N.K.
88
Lebourg, Jean
6
Lebourg, Paul
6
Liebaers, H.
244, 272
Margócsy József
105
Mátrai László
93
Mihályfi Ernő
116
Milleker Dezső
22, 33
Moldoványi Ákos
259
Molnár József
70
Molnár Pál
26
Nábrádi Mihály
250, 273
Nagy Sándor
281
Némedi Lajos
282
Novágh Gyula
32
Novák József
147
Ortutay Gyula
78
Páldy Róbert
310
Pálvölgyi Endre
210
Pap Károly
19
Pápay József
4
Papp István
218
Petővári Gyula
257
Poszler György
175, 176
Potemra, Michael
119
Pödör László
203
PutzPálné
168
Püski Sándor
67, 68
Püsky Gábor
175,176
Rácz Aranka
147, 210, 213, 215, 217, 225, 310
Rózsa György
131
Sallai István
199, 200
Sarkadi László
302
Sebestyén Géza
127, 218
Semetkay József
25
Simon Árpád
25
Sinkovics István
235
Skoda, Kamii
145
Somkuti Gabriella
284
Sőregi János
25
Stenczer Ferenc
215, 239
Stummvol, Josef
220
Susits Imre
230, 231
Szabó Ervin
193
Szabó György né
100, 106
Szabó Pál
77
Szántó György
15
Szecskő Tamás
206
Szegfű Gyula
42
Székely Mózes
15
Székely Sándor
150
Szekeres Pál
126
Szelle Béla
147, 167, 215, 216, 285, 288
Szentmihályiné, Szabó Mária
14
Szentmiklósi Péter
10
Szombatfalvy György
54, 55, 57, 59
Tárnok János
32, 51
Ternay Kálmán
25
Tildy Zoltán
66
Tolnai Gábor
19, 259, 260, 263
Tóth András
210
Tóth Gyula
295
Török Sándor
15
Trautmann Rezső
259
Unger, R.
171
Varga Sándor
276
Vaskó László
286, 306
Veres Péter
52,71
Vikár Béla
37
Waitkus, Klára
277
Wass Elek
15
Wieser, Walter G.
220
Zétényi Imre
303
Zibolen Endre
38, 50
Zirc Péter
218