A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2011. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2012. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 24.101,- Ft - a Kuratórium a 2012-es évben kiadásra kerülő emlékérem elkészítési költségeinek fedezésére használjuk fel.
A korábbi évben az Alapítvány javára felajánlott összegből a 2011-es évben megrendezett emlékülés utazási költségeit fedeztük.