A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2007. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 20.994,- Ft - a Kuratórium a Kovács Máté születésének századik évfordulója alkalmából rendezett konferenciák előadásait tartalmazó kötet megjelentetésére fordítja.
A korábbi évben az Alapítvány javára felajánlott összeget a Kuratórium a jubileumi konferencia egyetemi és főiskolai hallgatóinak utazási és szállásköltségének fedezésére használta fel.

Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár