A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2011.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus könyvtár szakos hallgatók, tanszéki oktatók és könyvtártörténeti kutatást végzők, Kovács Máté tanítványai, valamint életműve, ill. a korszak iránt érdeklődők számára.

A kuratórium 2011-re két téma köré csoportosítja a pályázati témákat:

  1. részben folytatni kívánjuk Kovács Máté életművének feltárását, különös tekintettel az OSZK kézirattárában lévő Kovács Máté hagyaték (210 Fond), és másutt (különösen volt munkahelyei: Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, Akadémiai Könyvtár, ELTE-tanszék, OK(D)T, HNF) található irattári anyag felhasználásával;
  2. részben arra tekintettel hirdetünk pályázatot: 2011-ben lesz 100 éve, hogy Sallai István, a 20. század második felének jeles, emblematikus, meghatározó könyvtáros személyisége született. Javasoljuk az MKE megyei szervezetei (fiatal tagjai), nappali és levelező könyvtárszakos hallgatók számára, hogy keressék fel interjú készítésére azokat, akik személyesen ismerték Sallai Istvánt, ill. nézzék át könyvtárak irattárait, dokumentumaikat, s nem publikált dokumentumok feltárásával örökítsék meg Sallai István és egy-egy könyvtár kapcsolatát. 

A kuratórium ez évben nem jelöl meg konkrét témákat, azok megválasztását a pályázni kívánókra bízza, de felhívja a figyelmet a korábbi évek pályázati kiírásaira.
Két jeles elődünk tevékenységének feltárása hozzájárul a 20. század második felének megismeréséhez és megértéséhez. Életművük megismeréséből kitűnik, hogy mint korszakuk meghatározó személyiségei, nemcsak saját korukra, de tanítványaik révén a haláluk utáni időszakra is befolyást gyakoroltak. Természetesen a pályázatokban szükséges a már publikált források felhasználása, de elsősorban eddig fel nem használt források révén új kérdéseket és válaszokat, új tények feltárását, új összefüggések felmutatását reméljük. A kuratórium a témaválasztás megtörténte után a pályázót - kérésére! - szívesen segíti a témát mélyebben ismerő konzulensekkel való kapcsolat felvételében.

A kiírt feladatok alkalmasak lehetnek évfolyam- és szakdolgozat témájául, sikeres megvalósítás esetén közzétételre és/vagy konferencián való előadásra. A pályázat lehetséges díjazása: az Alapítvány gondoskodik a közzétételről (lektorálás), hozzájárul konferencián való részvételhez, vagy a téma folytatásának finanszírozásához. Ezért a kiírás konkrét összeget nem jelöl meg, a Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy azt - saját lehetőségei mellett - a beérkezett pályamunkák száma és minősége alapján állapítsa meg. (Az elmúlt években az Alapítvány - oktatói és hallgatói kategóriákban - negyven- és nyolcvanezer forint közötti összegekkel jutalmazta pályázóit.)

Pályázni 5-20 lap terjedelmű, korrekt, informatív, alapos hivatkozásokkal ellátott, és a tudományos közlés szabályai szerint (lásd a szakmai folyóiratok - pl. Könyvtári Figyelő - hivatkozási gyakorlatát!) készített dolgozattal lehet. A terjedelmi határoktól nem lehet eltérni.

A pályázatokat az Alapítvány kuratóriumi titkárához, dr. Hangodi Ágneshez (elektronikus úton, csatolt file-ban a hangodi(at)oszk.hu e-mail címre, vagy nyomtatott formában az OSZK Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F. ép. postacímre) lehet eljuttatni, 2011. november elsejéig.