Emlékkötet a száz esztendeje született Kovács Máté tiszteletére

Megjelent a 2006-os jubileumi Kovács Máté-év konferenciáin elhangzott előadásokat tartalmazó kötet: A jövő a múlt és a jelen egységére épül : Emlékkötet a száz esztendeje született Kovács Máté tiszteletére / [... szerk.: Hangodi Ágnes]. - Debrecen : DEENK, 2007. - 274. p. : ill.

A kötetről megjelent könyvismertetések: