A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2008/2009.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus könyvtár szakos hallgatók és a könyvtáros tanszékek oktatói számára.
Az Alapítvány az alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában megjelölt célok teljesítésének tekinti nemcsak a névadó életművének, hanem általában a magyar könyv- és könyvtári kultúrának az ápolását is. Ennek jegyében tervezi a kuratórium, hogy megemlékezést szervez Fülöp Gézáról a szakma számára, mivel ebben az évben lenne nyolcvan éves, s tíz éve annak, hogy meghalt.
Pályázni Fülöp Géza életútja és életműve egy-egy szeletének feldolgozásával lehet. Úgy gondoljuk, ezek egyaránt alkalmasak évfolyam- és szakdolgozat témájául, sikeres megvalósítás esetén közzétételre és/vagy konferencián való előadásra. A pályázat díjazása is az lehet, hogy az Alapítvány gondoskodik a közzétételről (lektorálás), konferencián való részvétel vagy a téma folytatásának finanszírozásához való hozzájárulás formájában. Ezért konkrét összeget most nem jelöl meg a kiírás, a Kuratórium fenntartja magának a lehetőséget, hogy azt - saját lehetőségei mellett - a beérkezett pályamunkák száma és minősége alapján állapítsa meg.Pályázni 5-10 lap terjedelmű dolgozattal lehet az alábbi, ill. az alábbiakból kombinált témákban:

  • Fülöp Géza életútja az egyetemi diploma/diplomák megszerzéséig
  • Fülöp Géza pályakezdése az Akadémiai Könyvtárban
  • Fülöp Géza az MTA Lexikonszerkesztőségében
  • Az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének oktatója
  • A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében c. antológia szerkesztője
  • Fülöp Géza - a bibliográfiaszerkesztő
  • Fülöp Géza és hazai bibliológiai kutatás (benne kandidátusi és akadémiai doktori disszertációja keletkezéstörténete és szerepe a hazai tudományban)
  • Fülöp Géza - a rendszerváltás tanszékvezetője és a képzés megújítója
  • Fülöp Géza - a hazai könyvtáros és tudományos közélet résztvevője 

A pályázatokat 2008. május 31-ig kell eljuttatni az Alapítvány titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez (elektronikus úton, csatolt file-ban a hangodi(at)oszk.hu e-mail címre vagy kinyomtatva a következő postacímre: OSZK Könyvtári Intézet