A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2014.

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma továbbra is napirenden tartja a névadó munkásságának kutatását, feltárását és megismertetését. Kovács Máté szerteágazó és sokoldalú életművét távolról sem tekinthetjük feltártnak, hatalmas hagyatékában még számos kérdés kutatható. Ebben az évben – a megszokott pályázati témák mellett – új felhívást teszünk közzé: a Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma 2016-ban Kovács Máté születésének 110. évfordulóját egy dokumentumfilm bemutatásával tervezi méltóképpen megünnepelni.
Úgy véljük, hogy a halála óta eltelt több mint négy évtized kellő távlat annak felmérésére, milyen hatást gyakorolt az utókorra; szelleme és tanítása, példája miként érhető tetten az elmúlt évtizedek történéseiben; milyen hatást gyakorolt a magyar könyvtárügy, tágabban a hazai művelődés fejlődésére és szakembereire. A magyar könyvtárügy jelenlegi időszakában is számos könyvtárpolitikai kérdés vár eldöntésre, számos terület szorul újragondolásra. Kovács Máté életművének minél szélesebb körű megismerése és megismertetése ehhez is fogódzókat kínál.
A tervezett dokumentumfilm méltó elismeréssel adózna az életpálya legfontosabb eseményeinek és eredményeinek, széles körű bemutatása pedig ráirányítaná a szakma, a közvetlen tanítványok, a leendő könyvtáros generációk, valamint a rokon szakmák művelőinek figyelmét Kovács Máté kiemelkedő művelődéstörténeti jelentőségére.
Ennek érdekében támogatni kívánjuk egy alapos és részletes forgatókönyv elkészítését, amely interjúk, képek és dokumentumok segítségével mutatja be az életút fő mérföldköveit és eredményeit emberi, pedagógiai, tudományszervezői, könyvtári, művelődéspolitikai szempontból, és tükrözi Kovács Máté átfogó művelődéspolitikai szemléletét és annak aktualitását. Ez nemcsak kora problémáinak megismerését segíthetné, hanem hozzájárulhatna a könyvtárügy előtt álló új kérdések megoldásához is. A 30 percesre tervezett dokumentumfilm szervesen kapcsolódna az OSZK Történeti Interjúk Tárában megalapozott – de sajnálatosan félbemaradt – könyvtáros arcképcsarnok videofilmjeinek sorához. A film levetítése alap- és továbbképzési, valamint ünnepi alkalmak során életközelivé tenné a szakma kiemelkedő egyéniségével való találkozás lehetőségét.
Felhívjuk tehát Kovács Máté minden tanítványát, azok tanítványait, kutatókat, oktatókat és hallgatókat, tisztelőit: vállalkozzanak a film elkészítéséhez nélkülözhetetlen, színvonalas forgatókönyv összeállítására. Örömmel támogatnánk az idősebb és fiatalabb generációk (pl. oktatók és hallgatók; fiatalabb kollégák és Kovács Máté-tanítványok) együttműködését. A munka során támaszkodni lehet a Kovács Máté Alapítvány honlapján (http://www.kovacsmatealapitvany.hu/) közzétett szakmai és képanyagokra, az életút mérföldköveinek kijelölésében pedig az ugyancsak a honlapon fellelhető témakataszterben (http://goo.gl/7HSqq6) megjelenített tevékenységi körökre.
A témakataszterben megjelölt kutatási területekhez a korábbi évekhez hasonló módon hagyományos pályázatokkal is lehet kapcsolódni: informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári terület oktatóinak pályamunkáit egyaránt szívesen fogadjuk.
A tanulmányok beküldését folyamatosan, de legkésőbb május 15-ig (a MKE vándorgyűlésének alapítványi szekciójában való bemutatás vállalása esetén), ill. szeptember 15-ig; a forgatókönyveket pedig december 15-ig várjuk. A kész pályázatokat az Alapítvány kuratóriumi titkárához, dr. Hangodi Ágneshez (elektronikus úton, csatolt file-ban a hangodi@oszk.hu e-mail címre, vagy nyomtatott formában az OSZK Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F ép. postacímre) lehet eljuttatni. A kuratórium tagjai szívesen nyújtanak segítséget a forgatókönyvre vonatkozó elvárásokkal kapcsolatban, ill. a választott témák feldolgozásához (elérhetőségükről a kuratórium titkára ad felvilágosítást).

 

Segítségképpen:

A Kovács Máté-hagyaték az Országos Széchényi Könyvtárban: Fond 210 (a Kézirattár nyitva tartása: hétfő-péntek: 9-17 óra, szombat: 9-14 óra)

A Kovács Máté-hagyaték a DEENK Kézirattárában (a Kézirattár nyitva tartása:  kedd: 9–16 óra, péntek: 9–13 óra)