A 2015-ös hallgatói ösztöndíj átadása Debrecenben

2015. december 7-én a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgatói szobájában (egykor Kovács Máté szobája volt) került sor az Alapítvány idei ösztöndíj-átadó ünnepségére. Az ösztöndíjat Balázsi Dorina, a Debreceni Egyetem Informatika Kara Könyvtárinformatika Tanszéke informatikus könyvtáros mesterszakos hallgatója kapta munkája elismeréséül. Balázsi Dorina Kovács Máté biobibliográfiájának kiegészítését készítette el, a Professzor úr szakirodalmi munkásságának és a róla szóló irodalomnak a 2007 és 2014 közé eső időszakát dolgozta fel. Az ünnepségen az Alapítvány kuratóriumának képviseletében részt vett Kovács Ilona és Suppné Tarnay Györgyi, a Könyvtárinformatika Tanszék képviseletében Eszenyiné Dr. Borbély Mária, Balázsi Dorina témavezetője és a vendéglátó intézmény főigazgatója, Karácsony Gyöngyi.

Suppné Tarnay Györgyi köszöntőbeszéde

Kovács Ilona köszöntője

A fotókat köszönjük a résztvevőknek!