Kovács Máté kandidátusi disszertációjának digitalizált változata

Kovács Máté A magyar könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában (1967.) című kandiátusi disszertációját a MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában őrzik. Alapítványunk kezdeményezésére a MTA KIK elvégezte a disszertáció digitalizálását, és repozitóriumában a kandidátusi tézisekkel együtt nyilvánosan hozzáférhetővé tette.

A disszertáció és a tézisek elérhetősége a MTA KIK repozitóriumában

A disszertáció és a tézisek elérhetősége a MEK-ben

Az Alapítvány ezúton is köszönetet mond az intézménynek az elvégzett munkáért

Tóth Gyula széljegyzetei a kandidátusi disszertációhoz