A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2018. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2019. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 12.385-, Ft - a Kuratórium ösztöndíjakban megvalósuló célokra használja fel. Az előző évben az Alapítvány javára felajánlott összeget a 2017-es évben átadott Az év fiatal könyvtárosa díj különdíjra fordítottuk.