A személyi jövedelemadó 1%-ból 2020-ban befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2019. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2020. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 14.967-, Ft - a Kuratórium ösztöndíjakban megvalósuló célokra használja fel. Az előző évben az Alapítvány javára felajánlott összeget Az év fiatal könyvtárosa díj különdíjra fordítottuk.