A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2012.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma működése első évtizedében elsősorban a névadó életműve feltárására és megismertetésére igyekezett késztetni. Jóllehet ezen a téren szép eredményekről adhatunk számot, ez nem jelentheti azt, hogy Kovács Máté szerteágazó és sokoldalú életművét feltártnak tekintjük. Minden értéket megőrző habitusának köszönhetően hatalmas hagyatékában még számos kérdés kutatható, az OSZK-ban lévő iratanyag még sok feltáratlan adalékkal segítheti a múlt század középső harmadának művelődéstörténetét célzó kutatásokat. Ennek szorgalmazását, szervezését a kuratórium továbbra is feladatának tekinti.
Ugyanakkor 2012-ben már negyven éve lesz, hogy korai tragikus halála miatt nem segítheti a hazai kultúra számos területét. Úgy véljük, hogy az eltelt négy évtized kellő távlat annak felmérésére, milyen hatást gyakorolt az utókorra; szelleme és tanítása, példája miként érhető utol az elmúlt évtizedek történéseiben; milyen hatást gyakorolt a magyar könyvtárügy, tágabban a hazai művelődés fejlődésére és munkásaira. Ezért a következő évre arra hívjuk minden tanítványát, azok tanítványait, kutatókat, oktatókat és hallgatókat, tisztelőit: működjenek közre ennek felmérésében, vegyék be programjukba olyan témák feltárását és elvégzését, hogy a halálozási évfordulóhoz közeli időpontban emlékező konferencián összegezhessük az első eredményeket, megfelelően emlékezhessünk életművére.

Az alábbi témákat javasoljuk. A Professzor életművének feltárását folytatva, támogatunk minden új eredményeket kínáló témát, de külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a puszta tényen kívül alig tudunk valamit is az Akadémiai Könyvtár-beli átmeneti, válságmenedzselő tevékenységéről; másrészt nem kellően ismert, hogy miközben 1949-1956 között a debreceni tudományegyetem könyvtárát vezette - és éppen ottani hasonló feladatvégzése közben elért eredményeit méltányolva bízták meg egyidejűleg az akadémiai könyvtári feladattal -, hatalmas tapasztalatokra tett szert e szűkebb területen. Az 1956. évi törvényerejű rendelet előkészítése jegyében 1954-1956 között közreadott nagyszabású írásai közül a harmadik az egyetemi és főiskolai könyvtárak korszerű feladatairól és a könyvtárügybe való bekapcsolásukról szólt. Kovács Máté a hazai felsőoktatási könyvtárak megújítója, korszerűsítője is volt. Ezért kívánatos e tanulmány előzményeinek, megszületésének és hatásának feltárása, és az utókor elé tárása. Kovács Máté hagyatéka számos olyan kiadatlan írását rejti, melyet a szakma sem ismerhet és közreadása nemcsak kegyeleti okokból fontos, hanem az utókor számára üzeneteket is hordoz. Ezt a feladatot a könyvtári szaksajtó figyelmébe is ajánljuk. Mivel Kovács Máté az IFLA 1972. évi budapesti kongresszusa közben hunyt el, a tény emlékezetbe idézi, hogy életműve nemzetközi vonatkozásainak (elsősorban a közép-európai könyvtáros képzés és a bibliológia terén elért eredményeinek és hatásának) felmérésével szintén adósak vagyunk.

Jóllehet Kovács Máté születésének centenáriuma alkalmából az MKE 2006. évi kecskeméti vándorgyűlésén kísérletet tettünk bibliológiai, könyvtár- és olvasáspedagógiai, -pszichológiai, -szociológiai úttörő kezdeményezései jelentőségének és utóéletének feltárására; ezt tovább folytatva, arra hívunk fel, vegyük számba: milyen hatást gyakorolt az utókorra, miként élt tovább hatása a könyvtárügyben, az általa elsősorban művelt diszciplínákban, a könyvtárosok képzésében. A mai oktatóktól, tanszékektől azt reméljük és várjuk, mérjék fel: miként él és fejlődik tovább a Kovács Máté által megrajzolt pályakép, képzési elvek; miként volt és van jelen az általa kezdeményezett bibliológia (és ami belőle kisarjadt), informatika, szociológia, pszichológia és pedagógia; miként használják Kovács Máté történeti és könyvtárpolitikai írásait, az általa szerkesztett antológiákat. A jelenleg tanulmányokat folytató nappali és levelező hallgatóknak azt ajánljuk, hogy készítsenek interjúkat még élő Kovács Máté-tanítványokkal; gondolják végig: tanulmányaik-olvasmányaik révén milyen kép alakult ki bennük Kovács Mátéról; válasszanak szakdolgozati és doktori témát életművének valamely szegmenséről. (Ehhez bőven találnak ötleteket Bényei Miklós: Kovács Máté életrajza. In: Tudós tanárok - tanár tudósok. Kovács Máté. Bp. OPKM, 2005. 7-68 p. című művében, vagy Tóth Gyula: Fél évszázad története és a Kovács Máté-kutatások helyzete és feladatai = Könyvtári Figyelő, 2009. 3. sz. 428-444. p. című írásában.)

A vállalásokról folyamatosan, de legkésőbb május 1-jéig várunk jelzést. A kész pályázatokat az Alapítvány kuratóriumi titkárához, dr. Hangodi Ágneshez (elektronikus úton, csatolt file-ban a hangodi (at) oszk.hu e-mail címre, vagy nyomtatott formában az OSZK Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F. ép. postacímre) lehet eljuttatni, 2012. június 1-jéig. A kuratórium tagjai szívesen adnak segítséget a választott témák feldolgozásához (elérhetőségükről a kuratórium titkára ad felvilágosítást).