A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2009. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2010. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 41.866,- Ft - a Kuratórium a 2010-es évre meghirdetett és beérkezett oktatói és hallgató pályázatok jutalmazására használja fel.
A korábbi évben az Alapítvány javára felajánlott összeget a Fülöp Géza születésének nyolcvanadik, halálának tizedik évfordulója alkalmából készülő kötet kiadási költségeinek kiegészítésére fordítottuk.