A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2009. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 17.580,- Ft - a Kuratórium a Fülöp Géza születésének nyolcvanadik, halálának tizedik évfordulója alkalmából készülő kötet kiadási költségeinek kiegészítésére fordítja.
A korábbi évben az Alapítvány javára felajánlott összeget a Kuratórium a 2009-es évre meghirdetett és beérkezett oktatói és hallgató pályázatok jutalmazására használja fel. (A közlemény nyomtatásban megjelent: Könyvtári Levelező/lap, 2009. 10. sz., p. 35.)