A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2009

PÁLYÁZAT

   A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus-könyvtár szakos hallgatók, tanszéki oktatók és könyvtártörténeti kutatást végzők, az iránt érdeklődők számára.
   Az Alapítvány az alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában megjelölt célok teljesítésének tekinti nem csak a névadó életművének, hanem általában a magyar könyv- és könyvtári kultúrának ápolását, története kutatásának szorgalmazását. Hatvan éve, 1949-ben nem csak Kovács Máté váltott, lett élete végéig a könyvtárügy részese, egyik legfőbb formálója, de számos sorsfordító változás történt a magyar könyvtárügyben is. Az Alapítvány kuratóriuma az ezekről való megemlékezés segítésére írja ki 2009. évi pályázatait. Elsősorban a Kovács Máté hagyaték (OSZK Kézirattár 210 Fond) valamint munkahelyei és más intézmények irattárának, levéltári/kéz- és gépiratos forrásainak hasznosítását várja el a pályázóktól. Nem kizárt publikált források használata is, de elsősorban eddig fel nem használt források révén új kérdéseket és válaszokat, új tények feltárást, új összefüggések felmutatását reméljük.

   Úgy gondoljuk, a kiírt feladatok alkalmasak évfolyam- és szakdolgozat témájául, sikeres megvalósítás esetén közzétételre és/vagy konferencián való előadásra. A pályázat díjazása lehet, hogy az Alapítvány gondoskodik a közzétételről (lektorálás), hozzájárul konferencián való részvételhez vagy a téma folytatásának finanszírozásához. Ezért konkrét összeget nem jelöl meg a kiírás, a Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy azt - saját lehetőségei mellett - a beérkezett pályamunkák száma és minősége alapján állapítsa meg.
   Pályázni 5-20 lap terjedelmű, a tudományos közlés szabályai szerint elkészített dolgozattal lehet az alábbi, ill. az alábbiakból kombinált témákban:

 • Kovács Máté szerepe a körzeti könyvtárak előkészítésében
 • Kovács Máté és az 1947-es törvénytervezet-elmaradás okai
 • Kovács Máté és Sebestyén Géza "munkamegosztása"
 • Kovács Máté távozása a minisztériumból Debrecenbe
 • Kovács Máté, a "társutas" könyvtárpolitikus?
 • Kovács Máté, a "válságmenedzser" (Debrecenben, az Akadémiai Könyvtárban)
 • A debreceni egyetemi könyvtárat szak/második nemzeti/oktatást segítő könyvtárrá fejlesztő Kovács Máté
 • Kovács Máté hatása az országos könyvtárpolitikára 1949-1956 között
 • Kovács Máté és a debreceni műhely készítette elő az 1956. évi törvényt
 • Kovács Máté és a köz(művelődési) könyvtárak.
 • Kovács Máté könyvtártudományi ismereteinek, -politikai gondolkodásának forrásai, jellemzői
 • Milyen képzést örökölt Kovács Máté?
 • 1949: a könyvtárak közintézményekből kiválásának/önállósulásának éve
 • 1949-ben indult az egyetemi könyvtáros képzés
 • 1949-ben alakultak az első körzeti könyvtárak
 • 1949-től alakultak Magyarországon dokumentációs intézmények

   A pályázatok két szakaszban adhatók be.

 1. Aki nyári konferenciára szánja pályamunkáját, az a kész dolgozatot, vagy annak bő és alapos téziseit 2009. május 31-igjuttassa el az Alapítvány kuratóriumi titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez (elektronikus úton, csatolt file-ban a hangodi (at) oszk.hu e-mail címre vagy nyomtatott formában az OSZK Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F. ép. postacímre).
 2. Aki az előadás lehetőségével nem kíván élni, az írásban rögzített pályamunkáját 2009. november 1-jéig küldje el a megadott címre.