A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2008. év elején az Alapítvány adószámára utalták át. A felajánlott összeget - 35.036,- Ft - a Kuratórium a Fülöp Géza születésének nyolcvanadik, halálának tizedik évfordulója alkalmából készülő kötet kiadására fordítja.
A korábbi évben az Alapítvány javára felajánlott összeget a Kuratórium a fenti évfordulók alkalmából hirdetett és beérkezett oktatói és hallgató pályázatok jutalmazására használta fel. (A közlemény nyomtatásban megjelent: Könyvtári Levelező/lap, 2008. 10. sz., p. 25.)