Emlékezés Fülöp Gézára az MKE 40. vándorgyűlésén

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 40. vándorgyűlésén az egyesület Társadalomtudományi szekciója és Vas megyei szervezete felkarolva a Kovács Máté Alapítvány kezdeményezését ez évi szekcióülését a 80 éve született és tíz éve elhunyt Fülöp Géza emlékének szentelte. A Kovács Ilona levezette emlékülésen felszólalók egyrészt az ELTE könyvtártudományi tanszéke egykori vezetőjének életútjáról, személyiségéről; másrészt a tudományos munkássága, publikációi inspirálta kutatásokról tartottak hosszabb-rövidebb előadásokat a NymE SEK Tanácstermét megtöltő bő hatvan fős hallgatóságnak.

Szabó Sándor előadásában Fülöp Géza életútjának bemutatása mellett, az egyetemi könyvtárosképzés alakulását, körülményeit is vázolva részletesebben szólt kollégája oktatásszervező ill. szakmai és közéleti tevékenységéről; a tanszékvezetése alatt lezajlott és a hazai könyvtártudományi oktatás megújítását lehetővé tévő TEMPUS-projektről és eredményeiről. Bényei Miklós - korábban Fülöp Géza nagydoktori értekezésének egyik opponense - Fülöp legfontosabb kutatási területét ismertetve, annak doktori és kandidátusi disszertációját mutatta be. Emlékeztetve a jelenlévőket a kortársak/utódok Fülöp Gézával szembeni két legnagyobb adósságára: meg nem kapott (címzetes) egyetemi tanári címére és 1995-ös értekezésének kiadatlanságára. Sebestyén György több témáról is szót ejtve - köztük az ELTE könyvtártudományi tanszékének évfordulós megemlékezéséről - részletesebben Fülöp Géza bibliológiai munkásságával foglalkozott. Szerafinné Szabolcsi Ágnes - távollétében levelét munkatársa, Tóth Erzsébet olvasta fel - emlékezésében Fülöp nyíregyházi oktatói, tanszékvezetői munkáját idézte fel. Barátné Hajdu Ágnes többek között szólt egykori tanárának, utóbb kollégájának a hallgatóival való viszonyáról, Tudományos Diákköri Tanácsban végzett tevékenységéről és felidézte a Fülöp Géza hetvenedik születésnapját köszöntő tanszéki összejövetelt. Az emlékezések sorát Papp Gyula zárta, aki előadásában személyes élményeit osztotta meg a jelenlévőkkel - köztük utolsó, kórházi találkozását Fülöp Gézával.

Két előadás képviselte a Fülöp Géza tudományos munkássága, tanácsai nyomán készült kutatásokat. Pogány György a felvilágosodás kori női olvasóközönség ízlésvilágát tükröző és befolyásoló korabeli kiadványokból, könyvjegyzékekből ismertette a jelentősebbeket; míg Murányi Lajos két reformkori köznemes, Madarász Gedeon és József, apa és fia könyvgyűjteményét mutatta be, hasonlította össze.

Az előadásokat és korreferátumokat követően Fülöp Géza özvegye, Csanak Dóra köszönte meg az alkalmat; majd a megemlékezést kezdeményező Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának elnöke, Tóth Gyula zárta a szekcióülést.

Videófelvételek a megemlékezés előadásairól.

A szekcióülésen készült fényképek:

1. album

2. album

3. album

4. album

***

Tóth Gyulának a megemlékezésre átdolgozott, de a szekcióülésen időhiány miatt elő nem adott, "Fülöp Géza, az olvasástörténet művelője" c. dolgozata a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros folyóirat 2008. évi augusztusi számában jelent meg (p. 47-51).

A szekcióülésen elhangzott referátumok közül Bényei Miklós, Szabó Sándor, Sebestyén György és Pogány György előadása a Könyvtári Figyelő 2008. évi 3. számában, Papp Gyula megemlékezése pedig A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője 2008. évi 2. számában (Fülöp Géza hallgatója voltam, p. 39-41.) jelent meg nyomtatásban.