A Kovács Máté Alapítvány programadó felhívása

Az Alapítvány - amely a névadó szellemi hagyatékának gondozásán túl a könyvtári kultúra fejlesztését, a tehetséges nappali tagozatos hallgatók és a fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatását tűzte ki célul - az alábbi konkrét programot hozza a szakmai közvélemény tudomására.
A Kuratórium kéri a könyvtárakat, könyvtárosokat, Kovács Máté-tanítványait, hogy az idén lehetőségeik szerint az életmű méltatásával emlékezzenek meg Kovács Máté halálának 30. évfordulójáról. 2006-ban az Alapítvány konferenciával és tanulmánykötet megjelentetésével szeretné ünnepelni Kovács Máté születésének 100. évfordulóját, a kötetbe szerkeszthető tanulmányok megírására már most, ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet.
A Kuratórium elnöke levélben fordult a könyvtárosképző intézmények tanszékvezetőihez azzal, hogy a tanszékek írjanak ki olyan szakdolgozati és tudományos diákköri témákat, amelyek Kovács Máté életműve tárgyi és orális forrásainak feltárását célozzák és eredményezhetik. Az Alapítvány által várhatóan 2002 őszén kiírásra kerülő pályázatok juttatásaiban elsősorban azok részesülhetnek majd, akik Kovács Máté életművével foglalkoznak, ill. olyan könyvtári szakterületekkel jegyezték el magukat (könyvtártörténet, -szociológia, -politika stb.), melyeket a professzor is művelt. A doktori képzést végző tanszékeket arra kérjük, hogy egy későbbi Kovács Máté-monográfia elkészítését vagy annak bármely résztémáját iktassák be a jelölteknek javasolt témák közé.
Az Alapítvány céljai között szerepel a még lappangó Kovács Máté-relikviák összegyűjtésének megvalósítása, amelyhez ezennel mozgalmat indítunk. A Kuratórium felkéri a még élő tanítványokat emlékeik megírására és a professzorral kapcsolatos tárgyi dokumentumok megőrzési célra való átadására. A megőrzés feladatát Kovács Ilonával egyeztetve és a Kuratórium felkérésének eleget téve a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kézirattára vállalta, a dokumentumokat tehát a Kézirattár vezetőjéhez, Korompai Gábornéhoz lehet eljuttatni. A közvetítés szerepére természetesen a Kuratórium valamennyi tagja (Tóth Gyula elnök. Barátné Hajdu Ágnes, Bényei Miklós, Kovács Ilona, Suppné Tarnay Györgyi, Szabó Sándor, Szerafinné Szabolcsi Ágnes, Hangodi Áqnes titkár) vállalkozik.
A Kuratórium minden, a fentebb jelzett célokra, a 100. születési évfordulóra szervezendő konferenciára és az emlékkötetre vonatkozó ötletet és közreműködést szívesen vesz és fogad.


(Nyomtatásban megjelent: Könyvtári Levelező/lap 2002. július, 28.; Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2002. augusztus, 41.)