A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2003. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az Alapítvány adószámára utalták át. Az összesen 72.457,- forintot az Alapító okiratban meghatározott céljaink megvalósítására fordítjuk.
A 2002. évben az Alapítvány javára felajánlott összeget a Kuratórium által a könyvtári szakterület doktoranduszai számára kiírt pályázat alapján ösztöndíj formájú rendszeres tanulmányi támogatásra fordítottuk. A támogatás feltétele a Kovács Máté-életmű, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek elmélyült tanulmányozása volt, ennek eredményeit 2006-ra, a professzor születésének 100. évfordulójára tervezett megemlékezések alkalmával szeretnénk hasznosítani.