A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az Alapítvány adószámára utalták át. Az összesen 29.903,- forintot az Alapító okiratban meghatározott céljaink megvalósítására fordítjuk.
A 2003. évben az Alapítvány javára felajánlott összeget a Kuratórium által az informatikus könyvtáros szakos egyetemi és főiskolai hallgatók és a könyvtári szakterület doktoranduszai számára kiírt pályázatok jutalmazására fordítjuk. A támogatás feltétele továbbra is a Kovács Máté-életmű, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek elmélyült tanulmányozása, ennek eredményeit 2006-ra, a professzor születésének 100. évfordulójára tervezett megemlékezések alkalmával szeretnénk hasznosítani.