A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2005/2006.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló arra érdemes, rászoruló informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmányi támogatására a 2005/2006. tanévre összesen 100.000 forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló, két félévre is bontható, havonkénti 10.000 forintos ösztöndíjat egy-egy pályázó nyerheti el. A támogatás feltétele a könyvtáros szakmában újabban megjelenő változások és az újdonságok magyarországi adaptációjának elmélyült tanulmányozása. Az elbírálás során előnyben részesülhetnek a Kovács Máté-életművel, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületekkel foglalkozó pályázatok, ezek eredményeit 2006 novemberében, a professzor születésének 100. évfordulójára tervezett konferencia alkalmával szeretnénk hasznosítani. A pályázathoz a fentiekre részletesen kitérő szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket és egy, a pályázó könyvtárosképző oktatási intézményének oktatójától származó ajánlást kell benyújtani három példányban postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez, a benyújtás határideje 2005. november 30. A kuratórium pályázatot hirdet 100.000 forint értékben nappali tagozatos, az első diploma megszerzésére irányuló képzésben résztvevő informatikus könyvtáros szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázni a könyvtáros szakmában újabban megjelenő változások és az újdonságok magyarországi adaptációjával kapcsolatos, e pályázati célra készült, befejezett tanulmánnyal lehet (min. terjedelem: 10 oldal, 1800 karakter/oldal). A pályázó nevének és elérhetőségeinek megjelölésével a tanulmány szinopszisát egy példányban 2005. november 1-jéig, a megírt, kész munkákat pedig 2005. december 31-ig három példányban kell eljuttatni postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez. A kuratórium legfeljebb két munkát jutalmaz, a döntés után a díjakat ünnepélyes keretek között adja át.
A kuratórium támogatni kívánja továbbá azokat az informatikus könyvtáros szakos hallgatókat és fiatal könyvtárosokat, akik a könyv- és könyvtári kultúra témakörében rendezett tudományos konferenciákon, tanulmányutakon szeretnének részt venni. Ennek érdekében pályázatot hirdet az utazási költségek (egy részének) fedezésére, alkalmanként és résztvevőnként 10.000,- forint értékben. A pályázók nevük és elérhetőségeik megjelölése mellett a konferencia vagy tanulmányút programjának, helyszínének, időpontjának és/vagy időtartamának részletezésével, valamint legalább egy szakmai ajánlással pályázhatnak, a pályázat határideje folyamatos. A pályázatokat három példányban, postán vagy személyesen kell a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez eljuttatni. 
A kuratórium a kiírásra beérkezett pályázatok függvényében és saját lehetőségei ismeretében fenntartja magának a jogot a kiírt összegek átcsoportosítására, növelésére.