Emlékülés Kecskeméten az MKE 2006. évi vándorgyűlésének keretében

 A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2006. évi vándorgyűlésén, Kecskeméten emlékülést tartottunk, amelyen azzal tisztelegtünk Kovács Máté emléke előtt, hogy az általa is művelt tudományterületek és tevékenység jeles mai képviselői - Bényei Miklós, Sebestyén György, Z. Karvalics László, Gereben Ferenc, Nagy Attila - tartottak előadásokat arról, mit jelentett a magyar közoktatás, könyvtárosképzés, ill. a könyvtártudomány, írás-, könyv- és könyvtártörténet, könyvtárszociológia, kommunikációkutatás, irodalomtudomány, továbbá a művelődés- és közoktatáspolitika számára Kovács Máté tevékenysége.

Az emlékülésen elhangzott előadások közül Bényei Miklósé megjelent a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros hasábjain Ki volt Kovács Máté? címmel (2006. november, p. 53-56.), az emlékülés további eseményeiről pedig Fülöp Mária számolt be a Könyvtári Levelező/lap szeptemberi számában (Két fontos tanácskozás. Érzelmes beszámoló két tételben. Második tétel: Kecskemét. 2006. 9. p. 27-29.)