A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik 2005. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az Alapítvány adószámára utalták át. Az összesen 29.896,- forintot az Alapító okiratban meghatározott céljaink megvalósítására fordítjuk.
A 2004. évben az Alapítvány javára felajánlott összeget a Kuratórium a Professzor úr születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett konferencia költségeinek fedezéséhez használja fel.