digitalizálás

Digitalizált Kovács Máté-kötet, új kutatási eredményekkel kiegészített bevezető tanulmány

A Kovács Máté Alapítvány kérésére bekerült a Magyar Elektronikus Könyvtárba a Bényei Miklós szerkesztésében a Tudós tanárok - tanár tudósok sorozatban 2005-ben megjelent Kovács Máté c. kötet digitalizált változata.

A kötet Bényei Miklós által írt bevezető tanulmányának anyagát Tóth Gyula 2020-ban kiegészítette a 2005 óta a Kovács Máté-kutatásban elért eredményekkel. A kibővített tanulmányt itt tesszük közzé, de elérhető a MEK-ben is.

Maróti Andor kötetei a Magyar Elektronikus Könyvtárban

A Magyar Elektronikus könyvtárba bekerült a Kovács Máté emlékére alapított emlékplakett 2018. évi díjazottja, Maróti Andor professzor két műve: a nyomtatásban is megjelent A nélkülözhetetlen kultúra (könyvbemutató 2014-ben) és az egyelőre kéziratos Amit a kultúráról tudnunk érdemes.

Köszönjük a MEK támogatását!

Kovács Máté kandidátusi disszertációjának digitalizált változata

Kovács Máté A magyar könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában (1967.) című kandiátusi disszertációját a MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában őrzik. Alapítványunk kezdeményezésére a MTA KIK elvégezte a disszertáció digitalizálását, és repozitóriumában a kandidátusi tézisekkel együtt nyilvánosan hozzáférhetővé tette.

A disszertáció és a tézisek elérhetősége a MTA KIK repozitóriumában

A disszertáció és a tézisek elérhetősége a MEK-ben

Az Alapítvány ezúton is köszönetet mond az intézménynek az elvégzett munkáért

Tóth Gyula széljegyzetei a kandidátusi disszertációhoz

A Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1945 után - előkerült a kézirat

A családi hagyatékból 2013 őszén váratlanul előkerült az Antológia 3. kötetének előkészített kézirat-anyaga. A Kovács Máté Alapítvány támogatásával az anyag digitalizálására került, és a Magyar Elektronikus Könyvtárban 2015. szeptember közepe óta elérhető: http://mek.oszk.hu/14500/14538/

A kézirat tartalmáról Kovács Ilona készített összefoglalót, amely a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2015. évi áprilisi számában jelent meg, Újabb adatok a Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében c. kiadvány történetéhez: a 3. kötet, az 1945 utáni korszak munkálatairól és kéziratáról címmel (38-49. p.).

A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig c. kötet digitalizált változata

A Kovács Máté szerkesztésében és közreműködésével készült "A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig" c. kötet digitalizált változata elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) állományában.

A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig c. kötet digitalizált változata

A Kovács Máté szerkesztésében és közreműködésével készült "A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig" c. kötet digitalizált változata elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) állományában.