Fülöp Géza

Fülöp Géza: Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban (1772-1848)

A Kovács Máté Alapítvány kezdeményezését követően a Hatágú Síp Alapítvány kiadásában megjelent Fülöp Géza: Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban (1772-1848) c. kandidátusi értekezése.

A kötet ismertetései:

Emlékezés Fülöp Gézára az MKE 40. vándorgyűlésén

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 40. vándorgyűlésén az egyesület Társadalomtudományi szekciója és Vas megyei szervezete felkarolva a Kovács Máté Alapítvány kezdeményezését ez évi szekcióülését a 80 éve született és tíz éve elhunyt Fülöp Géza emlékének szentelte. A Kovács Ilona levezette emlékülésen felszólalók egyrészt az ELTE könyvtártudományi tanszéke egykori vezetőjének életútjáról, személyiségéről; másrészt a tudományos munkássága, publikációi inspirálta kutatásokról tartottak hosszabb-rövidebb előadásokat a NymE SEK Tanácstermét megtöltő bő hatvan fős hallgatóságnak.