bibliográfiák

A 2015-ös hallgatói ösztöndíj átadása Debrecenben

2015. december 7-én a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgatói szobájában (egykor Kovács Máté szobája volt) került sor az Alapítvány idei ösztöndíj-átadó ünnepségére. Az ösztöndíjat Balázsi Dorina, a Debreceni Egyetem Informatika Kara Könyvtárinformatika Tanszéke informatikus könyvtáros mesterszakos hallgatója kapta munkája elismeréséül. Balázsi Dorina Kovács Máté biobibliográfiájának kiegészítését készítette el, a Professzor úr szakirodalmi munkásságának és a róla szóló irodalomnak a 2007 és 2014 közé eső időszakát dolgozta fel. Az ünnepségen az Alapítvány kuratóriumának képviseletében részt vett Kovács Ilona és Suppné Tarnay Györgyi, a Könyvtárinformatika Tanszék képviseletében Eszenyiné Dr. Borbély Mária, Balázsi Dorina témavezetője és a vendéglátó intézmény főigazgatója, Karácsony Gyöngyi.

Suppné Tarnay Györgyi köszöntőbeszéde

Kovács Ilona köszöntője

Válogatás Kovács Máté munkáiból

In: Kovács Máté emlékének (Debrecen, 1997)

1927

- Népnyelvi anyag Hajdúszoboszlóról. Debrecen, 1927. 72 p. Kézirat. (KLTE Nyelvtudományi Intézet)

1929

- A Hajdúszoboszlói nyelvjárás vázlata. Debrecen, 1929. 184 p. Szakdolgozat. Gépirat, Pápay József bírálatával.

1935

- Eckhardt Sándor: Magyar-francia szótára. (Bp. 1935. Eggenberger.) - Ism. Kovács Máté - Protestáns Szemle. 45. évf. 1936. 91-92. p.

1937