publikációk

Az Alapítvány különdíja a XXXVI. OTDK díjátadóján

A Kovács Máté Alapítvány a 2023. áprilisában megrendezett XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Könyvtártudományi alszekciója számára - egyeztetve a konferencia szervezőivel - az idei évben harmadszor, a négy évvel ezelőtti hagyományteremtő alkalmat folytatva különdíjat ajánlott fel egy arra érdemes pályamunka számára.

A szakmai zsűri döntése alapján a 25.000 forintos LIBRI könyv-ajándékutalványt Mátyás Flóra Mária, Mellen Adrienn Viktória, Szövérffy Kincső Virág (ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet) Charles Ammi Cutter élete és munkássága címet viselő pályamunkája kapta, témavezetőjük Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes volt.

Nyitófotó: Herr Anna, PTE

Hír és fotók az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet honlapján

Az Alapítvány különdíja a XXXV. OTDK díjátadóján

A Kovács Máté Alapítvány a 2021. áprilisában online formában megrendezett XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Könyvtártudományi szekciója számára - egyeztetve a konferencia szervezőivel - az idei évben másodszor, a két évvel ezelőtti hagyományteremtő alkalmat folytatva különdíjat ajánlott fel egy arra érdemes pályamunka szerzőjének.

A szakmai zsűri döntése alapján a 25.000 forintos LIBRI könyv-ajándékutalványt Polyák Dávid és A képregény műfajának kezdete, kialakulása és szerepe a könyvtárakban címet viselő pályamunkája kapta.

A pályamunka és melléklete

Digitalizált Kovács Máté-kötet, új kutatási eredményekkel kiegészített bevezető tanulmány

A Kovács Máté Alapítvány kérésére bekerült a Magyar Elektronikus Könyvtárba a Bényei Miklós szerkesztésében a Tudós tanárok - tanár tudósok sorozatban 2005-ben megjelent Kovács Máté c. kötet digitalizált változata.

A kötet Bényei Miklós által írt bevezető tanulmányának anyagát Tóth Gyula 2020-ban kiegészítette a 2005 óta a Kovács Máté-kutatásban elért eredményekkel. A kibővített tanulmányt itt tesszük közzé, de elérhető a MEK-ben is.

Maróti Andor kötetei a Magyar Elektronikus Könyvtárban

A Magyar Elektronikus könyvtárba bekerült a Kovács Máté emlékére alapított emlékplakett 2018. évi díjazottja, Maróti Andor professzor két műve: a nyomtatásban is megjelent A nélkülözhetetlen kultúra (könyvbemutató 2014-ben) és az egyelőre kéziratos Amit a kultúráról tudnunk érdemes.

Köszönjük a MEK támogatását!

Az Alapítvány különdíja a XXXIV. OTDK díjátadóján

A Kovács Máté Alapítvány a 2019. áprilisában megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Könyvtártudományi szekciója számára - egyeztetve a konferencia szervezőivel - az idei évben először, hagyományteremtő céllal különdíjat ajánlott fel egy arra érdemes pályamunka szerzőjének.

A szakmai zsűri döntése alapján a 25.000 forintos LIBRI könyv-ajándékutalványt Treszkai Anett és A könyvtár szerepe a 21. század iskolájában címet viselő pályamunkája kapta. A díjátadón az Alapítványt Kovács Ilona alapító kuratóriumi tag és Hangodi Ágnes alapítványi titkár képviselte.

A díjátadó fotóit köszönjük Barátné Dr. Hajdu Ágnesnek és az  XXXIV. OTDK  Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciója  szervezőjének, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának.<--break->

Doktorandusz előadás a felsőfokú könyvtárosképzés kezdeteiről

Az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzata és az Esterhazyanum Kutatócsoport 2016. november 17-én konferenciát szervezett a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Egerben, az újkori magyar művelődéstörténet tárgykörében. A konferencia helyszíne az egyetem Tittel Pál Könyvtára volt. A konferencia egyik előadója Fülep Ádám, az EKF Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum könyvtárosa, a Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója, az alapítvány ösztöndíjasa volt. Előadását A felsőfokú könyvtárosképzés kezdetei hazánkban, Kovács Máté idejében címmel tartotta meg.

Kovács Mátéról az Abszolút pedagógusok c. kötetben

A Kiss Árpád-műhely projektbeszélgetései alapján, a Magyar Pedagógiai Társaság kiadásában, Hudra Árpád, Kiss Endre és Trencsényi László összeállításában megjelent az Abszolút pedagógusok című kötet, amelyben a Kovács Máté és Kiss Árpád című fejezet a következő tanulmányokat tartalmazza:

Két abszolút pedagógus fiatalkori arcképe (16-18. p.)
Tóth Gyula: Adalékok Kovács Máté századot formáló, abszolút pedagógus minősítéséhez (19-23. p.)
Szanka Julianna: Interjú Hankiss Elemérrel (24-28. p.)

Könyvbemutató az Írók Boltjában 2016. június 6-án (a kötetről Kiss Endre, Hudra Árpád és Trencsényi László beszélgetett)

Kovács Máté kandidátusi disszertációjának digitalizált változata

Kovács Máté A magyar könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában (1967.) című kandiátusi disszertációját a MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában őrzik. Alapítványunk kezdeményezésére a MTA KIK elvégezte a disszertáció digitalizálását, és repozitóriumában a kandidátusi tézisekkel együtt nyilvánosan hozzáférhetővé tette.

A disszertáció és a tézisek elérhetősége a MTA KIK repozitóriumában

A disszertáció és a tézisek elérhetősége a MEK-ben

Az Alapítvány ezúton is köszönetet mond az intézménynek az elvégzett munkáért

Tóth Gyula széljegyzetei a kandidátusi disszertációhoz

Kovács Máté hatásának, szellemiségének útmutatása alapján megvalósult programok

A téma első összefoglalójaként Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Megújítási törekvések a pedagógus- és könyvtáros képzésben Kovács Máté szellemében című írását közöljük. Felhívjuk Kovács Máté követőinek figyelmét, hogy Alapítványunk a továbbiakban honlapján szívesen közread a fenti témában további összefoglalókat is.

A 2015-ös hallgatói ösztöndíj átadása Debrecenben

2015. december 7-én a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgatói szobájában (egykor Kovács Máté szobája volt) került sor az Alapítvány idei ösztöndíj-átadó ünnepségére. Az ösztöndíjat Balázsi Dorina, a Debreceni Egyetem Informatika Kara Könyvtárinformatika Tanszéke informatikus könyvtáros mesterszakos hallgatója kapta munkája elismeréséül. Balázsi Dorina Kovács Máté biobibliográfiájának kiegészítését készítette el, a Professzor úr szakirodalmi munkásságának és a róla szóló irodalomnak a 2007 és 2014 közé eső időszakát dolgozta fel. Az ünnepségen az Alapítvány kuratóriumának képviseletében részt vett Kovács Ilona és Suppné Tarnay Györgyi, a Könyvtárinformatika Tanszék képviseletében Eszenyiné Dr. Borbély Mária, Balázsi Dorina témavezetője és a vendéglátó intézmény főigazgatója, Karácsony Gyöngyi.

Suppné Tarnay Györgyi köszöntőbeszéde

Kovács Ilona köszöntője

Doktorandusz előadás Kovács Máté könyvtárigazgatói tevékenységének hatásairól

2015. november 10-én a kaposvári Egyetemi Könyvtárban Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában. 10 éves a Kaposvári Egyetem könyvtára, 80 éves az MKE címmel országos tudományos konferencia zajlott, amelynek egyik előadója Fülep Ádám, az EKF Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum, könyvtárosa, a Neveléstudományi Doktori Iskola I. évfolyamos PhD-hallgatója, az alapítvány korábbi ösztöndíjasa volt. Előadását Kovács Máté könyvtárigazgatói munkásságának tanulságai egy intézményi könyvtárfejlesztés számára címmel tartotta meg. 

A Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1945 után - előkerült a kézirat

A családi hagyatékból 2013 őszén váratlanul előkerült az Antológia 3. kötetének előkészített kézirat-anyaga. A Kovács Máté Alapítvány támogatásával az anyag digitalizálására került, és a Magyar Elektronikus Könyvtárban 2015. szeptember közepe óta elérhető: http://mek.oszk.hu/14500/14538/

A kézirat tartalmáról Kovács Ilona készített összefoglalót, amely a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2015. évi áprilisi számában jelent meg, Újabb adatok a Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében c. kiadvány történetéhez: a 3. kötet, az 1945 utáni korszak munkálatairól és kéziratáról címmel (38-49. p.).

Újabb Kovács Máté-tanulmányok

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat 2015. évi áprilisi számában két új, Kovács Máté tevékenységével kapcsolatos új tanulmány jelent meg:

- Bényei Miklós: Kovács Máté műveltségeszménye az 1956-os könyvtárügyi jogszabályok tükrében (11-15. p.)

- Maróti Andor: A kommunikáció és a kultúra kapcsolata Kovács Máté gondolkodásában – és a belőle levonható következtetések (3-10 .p.)

Szakdolgozat Kovács Máté és Hajdúszoboszló kapcsolatáról

Nagy Tamás, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem informatikus könyvtáros szakos végzős hallgatója - szülővárosához, Hajdúszoboszlóhoz kötődve - diplomunkáját Kovács Mátéról szóló témában készítette el. A dolgozat címe: Kovács Máté művelődés- és könyvtárpolitikai tevékenysége és hatásai az utókorra.

Tanulmány Kovács Máté akadémiai könyvtári tevékenységéről

A Könyvtári Figyelő 2014. évi 4. számában megelent Hay Diana: Kovács Máté akadémiai könyvtári tevékenysége című tanulmánya (514-527. p.). A KF e száma 2015. január első napjaiban jut el az előfizetőkhöz és a könyvtárakba.

Tanulmány a népműveléstudományról szóló Kovács Máté-írás megjelenésének 50. évfordulójára

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2014. évi májusi számában megjelent Maróti Andor: Kovács Máté a népművelés tudományáról című tanulmánya (37-40. p.)

Vida Lajos helytörténész kötete

Hajdúszoboszlón, a Hajdú Múlt Műhely kiadásában Szilfákalja utca címmel jelent meg a városi helytörténész, Vida Lajos kötete.  A kötet Lelkészek, tudósok és Hajdúszoboszló című fejezetében Vida Lajos Kovács Mátéra emlékezik, a Beszélgetések című fejezetben pedig egy Kovács Máté lányával, Ilonával készült interjút tesz közzé.

Interjú Kovács Ilonával

A Szókimondóban, Hajdúszoboszló kulturális havi folyóiratában 2013. augusztusában (19-21. p.) interjú jelent meg Kovács Ilonával. Az interjú készítője, Juhász Ilona, a városi könyvtár vezetője riportalanyát 2012-ben szerkesztett kötetéről, a Katonalevelekről (Az amerikai magyarok második generációja az amerikai hadseregben a második világháború idején 1942-45.), könyvtárosi tevékenységéről, és a Lincoln-díjról faggatta.

Tanulmánykötet a szombathelyi könyvtárosképzés megindulásáról

50 éves a szombathelyi könyvtárosképzésCzövek Zoltán, Katona Attila és Murányi Pter szerkesztésében megjelent az 50 éve indult Szombathelyen a népművelő-könyvtáros képzés (Szombathely, Savaria University Press, 2013. 202 p.) című tanulmánykötet. A kötetben Tóth Gyula Adalékok és összefüggések az 50, ill. 40 éves szombathelyi könyvtárosképzés első 25 évéhez című tanulmánya (100-132. p.) foglalkozik Kovács Máténak a könyvtáros képzésre gyakorolt hatásával.

Visszaemlékezések Kovács Máté halálának negyvenedik évfordulóján

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2012. évi 8. számában megjelent Arnóth Károly és Vajda Kornél, 9. számában Suppné Tarnay Györgyi, 11. számában Kertész Gyuláné Kovács Mátéról szóló visszaemlékezése, 10. számában Kovács Mária tanulmánya.

Bényei Miklós a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2012. évi 11. számában - rövid magyarázószöveggel kísérve - közli Kovács Máté előadás-vázlatát, amely az IFLA 1972-es budapesti kongresszusára készült.

Újabb publikációk Kovács Mátéról

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2009. augusztusi számában megjelent Tóth Gyula Kovács Máté útja a könyvtárügybe c. (p. 46-56.); a Könyvtári Figyelő 2009. évi 3. számában pedig a Fél évszázad története és a Kovács Máté-kutatások helyzete, feladatai c. tanulmánya (p. 428-444.).

A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig c. kötet digitalizált változata

A Kovács Máté szerkesztésében és közreműködésével készült "A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig" c. kötet digitalizált változata elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) állományában.

Oldalak